Utrudnienia w Sosnowcu w długi weekend majowy

29.04.2014

Długi majowy weekend dla wielu jest okresem wolnym od pracy. Tramwaje Śląskie wykorzystają jednak ten czas na intensywne prace torowe w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja i Żeromskiego. Będzie się to wiązać ze zmianami w organizacji ruchu tramwajowego.

W związku z przystąpieniem przez Wykonawcę prac do kolejnego etapu modernizacji linii tramwajowej wzdłuż ul. 3 Maja w Sosnowcu, konieczne jest przebudowanie rozjazdów technologicznych w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego i CWK. Prace te prowadzone będą równolegle do robót na łukach torowych łączących torowisko w ul. 3 Maja z torami w ul. Żeromskiego. Realizacja tych zadań wymaga zawieszenia ruchu tramwajów na 4 dni. W związku z tym od godz. 07:00 w czwartek 01.05.2014 r. do godz. 22:00 w niedzielę 04.05.2014 r.:

  • Linia nr 15 zostanie zawieszona,
  • Linia nr 21 po stronie Będzina będzie kursować na trasie Dąbrowa Górnicza Huta Katowice – Będzin Cmentarz Komunalny (pętla Będzińska), natomiast od godz. 22:00 w dniu 04.05.2014 r.(po wznowieniu ruchu) kursowanie zostanie wydłużone do pętli Milowice. Ze względu na skierowanie linii nr 27 do Milowic tramwaje linii 21 na terenie Sosnowca nie będą kursować,
  • Linia nr 22 będzie kursować na swojej zwykłej trasie wg rozkładu jazdy na soboty,
  • Linie nr 24 i 26 pozostaną na swoich dotychczasowych trasach,
  • Linia nr 27 będzie kursować na trasie  Kazimierz Górniczy – Milowice,
  • Uruchomiona zostanie linia nr 51 kursując na trasie Będzin zajezdnia – Pętla Będzińska wykonując wszystkie planowe kursy linii nr 27 na tej trasie,
  • Na trasie Będzin Cmentarz Komunalny – Sosnowiec Dworzec PKP – Sosnowiec Ostrogórska KZK GOP uruchomi autobusową komunikację zastępczą, kursująca z częstotliwością co 20 minut.

Po zakończeniu prac ruch tramwajów zostanie przywrócony z tą różnicą, że na odcinku Parkowa – Sielec Kąpielisko tramwaje będą kursować po nowym torze (od strony Parku Sieleckiego). Organizacja ruchu samochodowego od Zagórza w stronę centrum Sosnowca nie zmieni się. Od 5.05.2014 r. dla samochodów jadących ul. Żeromskiego udostępniony zostanie przejazd pod wiaduktem i prawoskręt w ul. 3 Maja.

Modernizacja torowiska wzdłuż ul. 3 Maja w Sosnowcu realizowana jest w ramach Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt prac realizowanych przez firmę ZUE S.A. to ok 25 mln zł. netto, a umowny termin realizacji zadania to koniec września 2014 r.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies