Od 1 maja zmiany na ul. Brackiej w Katowicach

26.04.2015

Gruntowna modernizacja przejazdu torowego przez ul. Bracką jest konieczna, dlatego Tramwaje Śląskie S.A. włączyły zadanie przebudowy przejazdu do swojego projektu inwestycyjnego, którego realizację finansowo wspiera Unia Europejska. Prace modernizacyjne obejmą całe skrzyżowanie torowiska z jezdnią i będą wykonywane jednocześnie na całym zadaniu. Termin realizacji to 1-31 maja 2015 r.

W jakiej technologii powstanie przejazd?

Podobnie jak w wielu innych miejscach, gdzie modernizowane były lub nadal są skrzyżowania torów tramwajowych z jezdnią, także na ul. Brackiej zastosowane zostaną nowoczesne technologie montażu torowiska w płytach prefabrykowanych. Na kolejnych warstwach podbudowy i macie izolującej ułożone zostaną płyty torowe z komorami, w których szyny zamontowane zostaną za pomocą elastycznej mieszanki poliuretanowej. Takie rozwiązanie gwarantuje dużą trwałość przejazdu i komfortowy przejazd dla samochodów i tramwajów.

Zmodernizowany przejazd tramwajowy w Katowicach Brynowie.

Czy trzeba zamykać całą drogę?

Aby zapewnić możliwie największą trwałość konstrukcji optymalne jest wykonanie betonowej płyty podbudowy w całości, nie zaś fragmentami. Dzięki temu trwałość przejazdu będzie znacznie wyższa, co w przypadku tak ważnego skrzyżowania, o tak wysokim natężeniu ruchu jest priorytetem. Ponadto wykonanie całości robót za jednym razem spowoduje, że prace potrwają miesiąc. W przypadku etapowania inwestycji czas realizacji, a co się z tym wiąże utrudnień w ruchu samochodowym i braku komunikacji tramwajowej dla mieszkańców, byłby dwukrotnie dłuższy.

Czy zmieni się organizacja ruchu tramwajowego?

Do wykonania prac konieczne jest zawieszenie ruchu tramwajów między placem Wolności w Katowicach a zajezdnią tramwajową w Chorzowie Batorym. W trakcie prac na tym fragmencie tramwaje nie będą kursować (dotyczy linii nr 7, 20 i 43), a w ich miejsce pojawi się autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-20. Od 1 do 31 maja obowiązywać będzie następująca organizacja ruchu tramwajów:

  • Linia nr 7 będzie kursować skróconą trasą – od przystanku Bytom Jagiellońska do zajezdni w Chorzowie Batorym.
  • Linia nr 20 będzie kursować skróconą trasą – od przystanku Chorzów Ratusz   do przystanku Chorzów Batory zajezdnia.
  • Linia nr 35 będzie kursować zgodnie z nowym rozkładem jazdy, który zakłada zwiększenie częstotliwości kursowania na obecnej trasie, tj. Zawodzie Zajezdnia – Katowice pl. Wolności.
  • Linia nr 43 będzie kursować od zajezdni w Zawodziu do pętli Słonecznej przez pl. Wolności, a oznaczona zostanie dwoma numerami:
    – jako linia nr 43 tramwaj pojedzie trasą: Zawodzie Zajezdnia – Koszutka Słoneczna pętla przez pl. Wolności,
    – jako linia nr 34 tramwaj pojedzie trasą: Koszutka Słoneczna pętla – Zawodzie Zajezdnia przez pl. Wolności

Na trasie wyłączonej z przejazdów komunikacji tramwajowej, tj.  od przystanku Katowice Plac Wolności do Chorzów Batory Zajezdnia uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-20.


Czy da się wykonać prace szybciej?

Samo sezonowanie betonu w podbudowie przy dobrej pogodzie trwa około dwóch tygodni i tego procesu nie da się przyspieszyć. Na wykonanie pozostałych prac wykonawcy zostaje również 14 dni, co jest terminem krótkim, ale realnym. Nie da się przeprowadzić prac szybciej, a miesiąc to minimum konieczne do przebudowy przejazdu. Ten czas wykorzystany będzie także na modernizację łuków przy przystanku tramwajowym Załęże Dwór, a także na prowadzenie prac w dalszej części ul. Gliwickiej. W trakcie realizacji zadania zmobilizowane zostaną znaczne siły sprzętowe i ludzkie, by wykonać pracę w terminie do końca maja.

Zadanie pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach” jest elementem Projektu pn. “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji dla pasażerów, kierowców i pieszych na stronie: www.przemiana.katowice.eu.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies