Archiwum komunikatów – rok 2005


Modernizacja układów pomiarowych

W związku z modernizacją układów pomiarowych rozliczania energii elektrycznej w podstacji “Niwka” w Sosnowcu na trasie linii 26 i 27 w nocy z dnia 30/31 grudnia 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 15 -

a / w ostatnim kursie z Zagórza odjazd o godz.00:59 tramwaj dojedzie tylko do Dańdowki, skąd zawróci i następnie trasą linii 26 i 15 zjedzie do zajezdni.

uwaga : na przystanku Szopienice – Dwór pociąg będzie miał połączenie z autobusem komunikacji zastępczej.

b / w kursie z zajezdni wyjazd o godz.02:22 tramwaj dojedzie tylko do przystanku Mysłowic – Dworzec PKP, skąd po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs do Zawodzia.

linia 26 -

z przystanku Milowice – Pętla odjazdy o godz.21:48,22:08 i 22:38 dojadą tylko do trójkąta torowego Dańdowka, skąd zawrócą i po połączeniu z autobusem wykonają kursy w kier. Milowic.

linia 27 - kursy pociągów w godzinach nocnych odbędą się w/g planu.


Przebiegu ruchu tramwajowego w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

W związku z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz związanymi z nimi feriami świątecznymi w szkołach wprowadza się na te dni odrębną organizację ruchu tramwajów:

Od dnia 23 grudnia 2005 r . do dnia 01 stycznia 2006 r.

- całkowicie zawieszone zostaje kursowanie pociągów linii 30, 33 i 35

- w dni robocze ograniczone zostaje kursowanie linii 23 i 28

- w dni robocze na liniach 4,16,19 i 24 obowiązywać będzie rozkład jazdy oznaczony jako ważny w okresach przerw w zajęciach szkolnych.

- w dni robocze wprowadzona zostaje zmiana taboru z 105 N x 2 na 105 N na pociągach linii 9 i 11

W dniu 24 grudnia 2005 r.

tramwaje kursować będą wg rozkładów jazdy na soboty, a od godz.18:00 rozpoczną sukcesywne zjazdy do zajezdni.

Pociągi nocne kursować będą wg wariantowych rozkładów jazdy.

W dniu 25 grudnia 2005 r.

tramwaje kursować będą wg rozkładów jazdy na niedziele i święta, dodatkowo wprowadzone zostają ograniczenia:

- ograniczone zostaje kursowanie tramwajów linii 15 i 16,

- zawieszenie kursowania  linii 24,37,38 oraz 41,

- wprowadzona zostaje zmiana taboru z 105 N na 102 N na linii 13.

W dniu 31 grudnia 2005 r.

tramwaje kursować będą wg rozkładów jazdy na soboty i od godz.20:00 rozpoczną sukcesywne zjazdy do zajezdni.

Pociągi nocne kursować będą wg wariantowych rozkładów jazdy.

W dniu 1 stycznia 2006 r.

tramwaje kursować będą wg rozkładów jazdy na niedziele i święta, dodatkowo wprowadzone zostają ograniczenia:

- całkowicie zawieszone zostaje kursowanie linii 24,37,38 i 41,

- ograniczone zostaje kursowanie pociągów linii 15 i 16,

- wprowadzona zostaje zmiana taboru z 105 N na 102 N na linii 13.


Prace sieciowe w Chorzowie

W związku z pracami sieciowymi w Chorzowie na odcinku od “Łagiewniki – Cmentarz” do Podstacji ” KONSTAL” na trasie linii 6 i 41 w nocy z dnia 19/20, 20/21 oraz 21/22 grudnia 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Linia 6 – tramwaje w kursach z Katowic – Brynowa – Pętli po przyjeździe do trójkąta torowego Chorzów – ul.Metalowców ( godz.23:48) , zawrócą i po połączeniu z autobusem komunikacji zastępczej wykonają powrotne kursy do Katowic.

PKM Bytom podstawi autobus komunikacji zastępczej.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej w celu  przełączenia sieci trakcyjnej do nowego słupa  przy ul. Warszawskiej  w Katowicach  przez  Hydrobudowa – 6 S.A. w nocy z dnia : 15 / 16  grudnia 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

W związku z powyższymi robotami ruch tramwajów nocnych  w okresie przerwy w ruchu od strony Katowic zostanie skierowany do Pętli Słoneczna, a na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie zajezdnia kursował będzie autobus.


Prace w podstacji “3-go Maja” w Sosnowcu

W związku z pracami modernizacyjnymi w podstacji w Sosnowcu w nocy z dnia 17/18 grudnia 2005 r. (z soboty na niedzielę) nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 15 - z przystanku Zagórze – Pętla tramwaj odjedzie przed czasem tj. o godz.22:55, natomiast tramwaj mający odjazd z przystanku Katowice -Pl. Wolności o godz.22:24 po przyjeździe do Szopienic – Dworu dalej pojedzie w kierunku Pętli w Szopienicach, skąd zawróci i po połączeniu z autobusem  na przyst. Szopienice – Dwór wykona kursy w kierunku Pl.Wolności. Tramwaj mający odjazd z przystanku Zagórze – Pętla godz.22:04 po przyjeździe do Pętli w Zawodziu zawróci  i następnie zjedzie do Zajezdni Będzin (nie wykonując kursu w kier. Pl. Wolności ).

Pociąg nocny również wykona kursy na trasie Pl. Wolności -Szopienice-Pętla oczekując w kursie do Katowic na połączenie z autobusem na przystanku Szopienice-Dwór .

linia 21 - w ostatnim kursie z Huty Katowice odjazd godz.22:15 po przyjeździe do Pętli Będzińska zawróci i po połączeniu z autobusem  wykona powrotny kurs do Będzina.  Również kurs do Milowic na godz.00:42 pociąg nie wykona lecz dojedzie tylko do Pętli Będzińska, skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs do Będzina.

linia 26 - w kursie z Mysłowic – Dworzec PKP odjazd z przystanku o godz.22:51 po przyjeździe do przystanku Sosnowiec – Aleja Zwycięstwa zjedzie do zajezdni ( nie wykonując kursu w kier. Milowic) . Natomiast  w kursie z Milowic – Pętli odjedzie przed czasem tj. o godz.22:02,  w kursie z Milowic – Pętli odjazd godz.22:38 zjedzie do zajezdni nie wykonując kursu do Mysłowic – Dworzec PKP.

linia 27 - po wyjeździe z Zajezdni w kursach o godz.22:05, 23:20 oraz o .02:10 dojedzie tylko do Pętli Będzińska, skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona powrotne kursy do Będzina -Zajezdni.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace w podstacji “Porąbka ” w  Sosnowcu

W związku z pracami modernizacyjnymi w podstacji w Sosnowcu w nocy z dnia 16 / 17 grudnia 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 27 - z Będzina – Zajezdni tramwaje wyjeżdżające o godz.23:20 oraz 02:10 dojedą tylko do przystanku  Dąńdówka -Trójkąt skąd zawrócą  i  po połączeniu z autobusem wykonają kurs w kier. Zajezdni Będzin

zostanie podstawiona komunikacja zastępcza na trasie: Dańdówka – Trójkąt Torowy – Kazimierz – Pętla za tramwaje linii 27.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Chorzowie

W związku z pracami sieciowymi w Chorzowie na trasie linii 6, 11, 41 w nocy z 12/13, 13/14, 14/15,15/16, 16/17oraz 17/18.12.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Począwszy od godz.23:41 tramwaje w kursach z Katowic – Brynowa – Pętli będą dojeżdżać tylko do Pętli Zachodniej gdzie po połączeniu z autobusem komunikacji zastępczej wykonają powrotne kursy do Katowic

Autobus będzie podstawiony na przystanek Stadion Śl. w Chorzowie na godz.23:40 – który do godz.04:00 wykona kursy za tramwaje na trasie Chorzów -Stadion Śl. - Bytom – Pl. Sikorskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Łagiewnikach

W związku z pracami sieciowymi w Łagiewnikach na trasie linii 6, 41 w nocy z 6/7.12.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Począwszy od godz.23:48 tramwaje w kursach z Katowic – Brynowa – Pętli po przyjeździe do trójkąta torowego Chorzów – ul.Metalowców , zawrócą i po połączeniu z autobusem komunikacji zastępczej wykonają powrotne kursy do Katowic.

PKM Bytom podstawi autobus komunikacji zastępczej kursujący na trasie: Chorzów Metalowców – Bytom Pl. Sikorskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Bytomiu

W związku z pracami sieciowymi w Bytomiu na odcinku od Zajezdni Łagiewniki – do Łagiewniki – Cmentarz z nocy z 3/4 i 4/5.12.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Linia 6 – począwszy od poc.604 tramwaje w kursach z Katowic – Brynowa – Pętli po przyjeździe do trójkąta torowego Chorzów – ul. Metalowców ( 21:40) , zawrócą i po połączeniu z autobusami komunikacji zastępczej wykonają powrotne kursy do Katowic.

Linia 41 – począwszy od poc.4102 tramwaje w kursach z Katowic – Pl. Miarki po przyjeździe do trójkąta torowego Chorzów – ul. Metalowców (21:28), zawrócą i po połączeniu z autobusami komunikacji zastępczej wykonają powrotne kursy do Katowic.

Uwaga ! - poc.4105 w kursie z Bytomia odjazd o godz.21:10 po przyjeździe do przyst. Chorzów ul. Metalowców godz.21:41 zawróci i następnie wykona kurs w kier. Bytomia ( nie wykonując kursu do Pl. Miarki )

PKM Bytom podstawi 3 autobusy jako komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zmiany rozkładów jazdy od 3.12.2005 r.

Podaje się do wiadomości, że od dnia 3.12.2005 r. KZK GOP w Katowicach wprowadza nowe rozkłady jazdy dla linii: 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 23, 33, 36, 37, 41, ponadto likwidacji ulega linia nr 34. Na odcinku Zawodzie pętla – Plac Wolności zostaje uruchomiona linia nr 20, linia 33 zostaje skierowana na trasę Słoneczna pętla – Stadion Śląski.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy.


Prace sieciowe w Chorzowie

W związku z robotami sieciowymi w Chorzowie na odcinku od przystanku ” AKS “do przystanku Łagiewniki – Zajezdnia na trasie linii 6 ,11 i 41 w nocy z dnia 19 / 20 oraz 20 / 21 listopada 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Poc.610 – w ostatnich dwóch kursach z Katowic dojedzie tylko do przystanku – Chorzów – Pętla Zachodnia., skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona powrotne kursy do Katowic.

poc.604 – w ostatnim kursie z Katowic również dojedzie tylko do przystanku – Chorzów – Pętla Zachodnia, skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs do Katowic.

poc.111 – w kursie z zajezdni o godz.00:18 w kierunku Chebzia pojedzie przez Chorzów-Rynek i następnie trasą linii 17 przez Łagiewniki Targowisko, Chropaczów, w kursie zjazdowym z Chebzia odjazd o godz.03:12 tramwaj również pojedzie trasą linii 17 przez Chropaczów, Świętochłowice Gazownia do Rynku w Chorzowie gdzie po połączeniu z autobusem komunikacji zastępczej zjedzie do zajezdni.

PKM Bytom podstawi 2 autobusy jako komunikacja zastępcza:

Za utrudnienia przepraszamy.


Uruchomienie nowego przystanku w Katowicach

Podaje się do wiadomości, że z dniem 15.11.2005 r. zostaje uruchomiony nowy przystanek tramwajowy pod nazwą ” Dąb Silesia City Center ” w obydwóch kierunkach jazdy zlokalizowany przy ul. Chorzowskiej w Katowicach w rejonie wejścia głównego do SCC.


Prace sieciowe w Bytomiu

W związku z pracami sieciowymi w Bytomiu na odcinku Łagiewniki Cmentarz- Arki Bożka w nocy z 3/4,4/5.11.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Poc.610 – w ostatnich dwóch kursach z Katowic dojedzie tylko do przystanku - Chorzów – Metalowców, skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona powrotne kursy do Katowic.

Poc.607 - w ostatnim kursie z Katowic również dojedzie tylko do przystanku – Chorzów – Metalowców, skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs do Katowic.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace torowe w Katowicach

W związku z wymianą szyn w łuku (wyjazd z ul.Gliwickiej w pl.Wolnośc) w Katowicach w nocy z dnia 04 / 05 listopada 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 7 począwszy od godz.22:36 tramwaje jadące od Bytomia pl. Sikorskiego po przyjeździe do przystanku Chorzów Batory – Zajezdnia zawrócą i pojadą dalej w kierunku Bytomia – Pl. Sikorskiego.

linia 10 pociąg nie wykona planowych kursów na trasie Zajezdnia Chorzów Batory – Wełnowiec – Siemianowice.

linia 12 tramwaj w kursie nocnym będzie miał wcześniejszy wyjazd tj.o godz.00:04 i pojedzie trasą linii 37 i 11 przez Chorzów – Rynek – Katowice – Rondo – Rynek i na Pl. Wolności włączy się do planu.

linia 37 tramwaje zjadą do zajezdni w ostatnich kursach z Chorzowa odjazd o godz.22:28 i 22:56.

Uwaga

Na pl. Wolności zostaną przed rozpoczęciem robót podstawione wagony, które wykonają kursy za linie: 7 do Zawodzia, 10 do Siemianowic i 37 do Szopienic.

Za utrudnienia przepraszamy.


Przebieg ruchu tramwajowego w dniach 29.10 do 02.11. 2005 r

W wyżej podanych dniach ruch na liniach tramwajowych będzie odbywać się następująco:

W dniu 29 października 2005 r / sobota / 
tramwaje kursować będą w/ g rozkładów jazdy obowiązujących w soboty.

W dniu 30 października 2005 r /niedziela / 
tramwaje kursować będą w g rozkładów jazdy obowiązujących na niedziele
i święta za wyjątkiem linii nr ” 38 ” ,która kursować będzie w/g specjalnego rozkładu jazdy.

W dniu 31 października 2005 r /poniedziałek / 
tramwaje kursować będą w/ g rozkładów jazdy obowiązujących na dni robocze

W dniu 01 listopada 2005 r / wtorek / 
tramwaje kursować będą w/ g rozkładów jazdy obowiązujących w soboty za wyjątkiem linii nr 22 /32,24,26,27 i 28, które kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących na dni robocze oraz dodatkowo za wyjątkiem linii nr 38, która kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy . oraz linii 4, która będzie kursować w/g rozkładu na soboty, ale do godziny 18:00.
Ponadto linie 3,4,5,7,9,11,37 będą obsługiwane taborem o zwiększonej pojemności /2×105N/.

W dniu 02 listopada 2005 r / środa / 
tramwaje kursować będą w/ g rozkładów jazdy obowiązujących na dni robocze.


Prace torowe w Świętochłowicach

W związku z wymianą rozjazdu torowego w Świętochłowicach na przystanku “Gazownia” w nocy z 26/27.10.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 7 – począwszy od godz.23:23 od poc.723 tramwaje jadące od Zawodzia – Pętli po przyjeździe do 
przystanku Chorzów Batory – Zajezdnia pojadą dalej w kierunku Bytomia – Pl.Sikorskiego trasą linii 37 i 6 przez Chorzów – Rynek. Kursy na odcinku Bytom Pl.Sikorskiego – Zawodzie wykonają na planowej trasie.
linia 9 – poc. 97 w ostatnim kursie w kier. Bytomia pl.Sikorskiego z przystanku Chorzów Rynek
odjedzie o godz.22:51. poc. 91 w kursie z Bytomia odjazd o godz.22:12 po przyjeździe do przystanku Chebzie – Pętla zawróci i po połączeniu z autobusem komunikacji zastępczej wykona kurs w kier. Bytomia pl.Sikorskiego i dalej do Zajezdni Stroszek.
linia 10 – pociąg w kierunku Chebzia pojedzie trasą linii 37 i 11 przez Chorzów – Rynek, natomiast kursy powrotne odbywał będzie na planowej trasie.
linia 17 – pociąg 174 mający odjazd z Chebzia Pętli o godz.22:10 zjedzie do Zajezdni nie wykonując kursu na odcinku Świętochłowice Gazownia – Chorzów Rynek – Chorzów Batory – Zajezdnia.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z wymianą sieci trakcyjnej na ul. Chorzowskiej na odcinku Wesołe Miasteczko – WPKiW w nocy z 24/25, 25/26, 26/27.10.2005 r. w godzinach od 1:05 – 4:00 nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Poc. 610 – w kursie z Bytomia o godz.01:32 dojedzie tylko do Stadionu Śl., skąd zawróci i o godz.2:48 po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs do Bytomia, natomiast o godz.3:17 w kursie zjazdowym do zajezdni po przyjeździe do Rynku w Chorzowie dalej pojedzie w kierunku Zajezdni Zawodzie trasą linii 37.
Poc.602 – mający wyjazd z zajezdni o godz.03:47 w rejonie ul. Sokolskiej będzie miał postój do czasu ukończenia robót.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace torowe w Szopienicach

W związku z podbijaniem i regulacją szyn podbijarką torową w dniu 22.10.2005 r. w Katowicach – Szopienicach w godzinach od 5:00 do 15:00 nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 14 – kursować będzie na trasie:
Mysłowice – Dworzec PKP – Szopienice- Pętla w/g wariantowych rozkładów jazdy.
oraz: Zajezdnia Zawodzie – Wełnowiec – Pl.Alfreda w/g wariantowego rozkładu jazdy.

linia 15 – kursować będzie na trasie Zagórze – Pętla – Milowice – Pętla
oraz  Zajezdnia Zawodzie -Katowice – Pl.Wolności.

linia 37 - od wyjazdu kursować będzie na trasie : Chorzów – Rynek – Zawodzie – Zajezdnia.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace torowe w Sosnowcu

W związku z pracami torowymi w Sosnowcu na ul. Baczyńskiego w nocy z 19/20.10.2005 r.  w godzinach od 23:25 do 3:35 nastąpią zmiany w kursowaniu tramwaju linii 21:

w kursie do Milowic o godz. 0:30 dojedzie tylko do przystanku Sosnowiec Dworzec PKP, a jego dalsze kursy na odcinku Sosnowiec Dworzec PKP – Sosnowiec Milowice Pętla wykona komunikacja zastępcza.
Po uzyskaniu połączenia z komunikacją zastepczą o godz.00:54 kontynuował będzie jazdę w kierunku Będzina.

Za utrudnienia przepraszamy.


Dzień Papieski

W dniu 16 października br. w godzinach 21:00 – 22:00 w związku z obchodami Dnia Papieskiego wprowadzone zostają zmiany w kursowaniu tramwajów:

Pociągi linii 9 i 17 od przystanku Świętochłowice – Gazownia pojadą w kier. Zajezdni Chorzów Batory, skąd zawrócą w kier. Bytomia i Chebzia a pociągi linii 13 i 37 jadące od strony Katowic po przyjeździe do Zajezdni Chorzów Batory zawrócą  w kier. Katowic nie wykonując kursów do Rynku w Chorzowie.

Powyższa zmiana obowiązywać będzie:
na linii 9 od godz.21:11 do godz.21:51 włącznie
na linii 13 od godz.20:52 do godz.21:48 włącznie
na linii 17 od godz.20:49 do godz.21:45 włącznie
na linii 37 od godz.20:41 do godz.21:37 włącznie.


Naprawa urządzeń w podstacji “Chebzie pętla”

W związku z z pilna naprawą urządzeń w stacji transformatorowej “Chebzie pętla” przez Górnośląski Zakład 
Elektroenergetyczny w nocy z 13/14.10.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 1 – w kursie z Wójtowej Wsi o godz.00:52 dojedzie tylko do Pętli Lompy, gdzie będzie miał postój do planowego odjazdu w kierunku Wójtowej Wsi .
(kursy na trasie Zabrze – Lompy-Pętla – Chebzie – Pętla wykona autobus komunikacji zastępczej ).
linia 10 - tramwaj w kursie z Wełnowca – Pl.Alfreda odjazd o godz.02:05 po przyjeździe
do Zajezdni Chorzów Batory będzie miał postój do planowego odjazdu w kier. Siemianowic.
(kurs na trasie Zajezdnia Chorzów Batory – Chebzie – Pętla wykona autobus komunikacji zastępczej) .
linia 11- w kursie z Zajezdni Chorzów Batory o godz.02:37 dojedzie tylko do trójkąta torowego Łagiewniki – Targowisko gdzie z pomocą kontrolera zawróci i pojedzie trasą linii 17 w kierunku Rynku w Chorzowie, a następnie zjedzie do zajezdni Chorzów Batory
Kurs na trasie Łagiewniki – Targowisko – Chebzie – Pętla oraz Chebzie – Pętla-Chorzów ul.Metalowców – Chorzów – Rynek wykona autobus komunikacji zastępczej.


Naprawa urządzeń w podstacji “Bytom – ul. Sądowa”

W związku z z pilna naprawą urządzeń w stacji transformatorowej “Bytom – ul. Sądowa” przez Górnośląski Zakład  Elektroenergetyczny w nocy z 14/15.10.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 5 – w kursie z Zabrza – Lompy- Pętla o godz.02:35 dojedzie tylko pętli Biskupice, gdzie do godz.03:58 będzie miał postój.
– w kursie z Zabrza – Lompy- Pętla o godz.00:25 dojedzie tylko pętli Biskupice, gdzie do godz.02:01 wykona kurs do Zabrza (po połączeniu z autobusem komunikacji zastępczej) .
(kursy na trasie Bytom – Pl.Sikorskiego Biskupice – Pętla wykona autobus komunikacji zastępczej).
linia 6 – po przyjeździe do pl. Sikorskiego w kursach o godz.01:17 i 03:12 na trójkącie torowym wycofa do tyłu i następnie w/g planu wykona kursy w kier. Katowic.
linia 7 – w kursie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:19 po przyjeździe do Łagiewnik – Targowiska zawróci i po połączeniu z autobusem komunikacji zastępczej wykona powrotny kurs do Zawodzia .
Kurs na trasie Łagiewniki – Targowisko -Bytom -pl. Sikorskiego wykona autobus komunikacji zastępczej.
linia 19 – kursy z zajezdni o godz.01:45 oraz 02:45 w kierunku Pl.Sikorskiego nie wykona .Kursy te wykona autobus komunikacji zastępczej.


Remont torowiska w Chorzowie Batorym

W związku z remontem torowiska tramwajowego  w Chorzowie Batorym w dniach od godziny 20:00 dnia 30.09 do godziny 4:00 dnia 2.10.2005r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 7 – kursować będzie na trasach Zawodzie – Pętla – Chorzów Batory – Zajezdnia oraz Bytom- Pl.Sikorskiego -Chorzów Rynek w/g załączonych wariantowych rozkładów jazdy.

linia 10 – wykona tylko kursy na trasie Chorzów Batory – Zajezdnia – Siemianowice – Pętla , natomiast na trasie Zajezdnia Chorzów Batory – Chebzie- Pętla kursy za tramwaj wykona autobus komunikacji zastępczej.

Zjazdy i wyjazdy pociągów linii 11, 17 w dniach 30.09 i 01.10.2005 r. odbywać się będą trasą

linii 11 i 7 przez Chorzów – Rynek -Katowice Rondo, Rynek ,Pl. Wolności

linia 13 – w piątek począwszy od poc.139 od godz.19:33 pociągi będą zawracać w zajezdni Chorzów Batory,

a w sobotę przez cały dzień tramwaje kursować będą na trasie Siemianowice – Pl.Skargi - Chorzów Batory – Zajezdnia w/g obowiązującego rozkładu jazdy.

linia 36 – w piątek kursować będzie bez zmian w sobotę przez cały dzień tramwaje kursować będą na trasie Zawodzie – Pętla – Chorzów Batory – Zajezdnia

linia 37 – w piątek począwszy od poc.371 od godz.19:45 pociągi będą zawracać w zajezdni Chorzów Batory

w sobotę przez cały dzień tramwaje kursować będą na trasie Szopienice – Pętla – Chorzów Batory – Zajezdnia

(a w czasie trwania robót na Burowcu tylko na trasie Zawodzie – Zajezdnia – Chorzów Batory- Zajezdnia)

w/g obowiązującego rozkładu jazdy.


Na trasie Zajezdnia Chorzów Batory – Świętochłowice – Gazownia oraz na trasie Zajezdnia Chorzów Batory – Chorzów – Rynek w zastępstwie tramwajów kursować będzie komunikacja zastępcza.

Przebieg trasy nastąpi ulicami :

T – 7” – Chorzów Batory – Zajezdnia – Armii Krajowej – Dąbrowskiego – DTŚ – Świętochłowice-

Żołnierska – Katowicka – Świętochłowice Gazownia powrót Świętochłowice – Gazownia Katowicka Chorzów Batory – Armii Krajowej - Chorzów Batory – Zajezdnia,

T- 37 ” – Chorzów Batory – Zajezdnia – Armii Krajowej -Wita Stwosza -Ratuszowa -al. BOWiD- Hajducka -

Wolności-Chrobrego – Powstańców -Chorzów – Rynek powrót Chorzów Rynek – Faski – Wolności-Hajducka -al. BOWiD- Ratuszowa -Wita Stwosza – Armii Krajowej- Chorzów Batory – Zajezdnia.

UWAGA ! przystanek Chorzów Dworzec PKP dla linii T-37 usytuowany zostanie na ul. Ratuszowej (w obydwóch kierunkach jazdy) .

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace torowe w Szopienicach

W związku z pracami torowymi w Szopienicach w dniu 1.09.2005 r. od godziny 5:00 nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 14 – kursować będązie na trasie: Mysłowice – Dworzec PKP – Szopienice- Pętla w/g wariantowych rozkładów jazdy.

oraz na trasie: Zajezdnia Zawodzie – Wełnowiec – Pl.Alfreda w/g wariantowego rozkładu jazdy.

linia 15 -  kursować będzie na trasie Zagórze – Pętla - Milowice – Pętla oraz na trasie Zajezdnia Zawodzie - Katowice – Pl. Wolności.

linia 37 – od wyjazdu kursować będzie na trasie : Chorzów – Rynek – Zawodzie – Zajezdnia.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


” Zabrzański Wrzesień  2005 “

W związku z przemarszem uczestników korowodu w ramach imprezy ” Zabrzański Wrzesień  2005 ” w Zabrzu na ul. Wolności w dniu 24.09.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 1 – od godz.15:14 z kier. Chebzia i od godz.14:52 z kier. Wójtowej Wsi do godz.17:14 z kier. Chebzia i do godz.16:52 z kier. Wójtowej Wsi kursować będzie na trasie Wójtowa Wieś-Pętla – Gliwice – Zajezdnia oraz na trasie Zaborze – Lompy-Pętla -Chebzie- Pętla.

linia 3 – poc.31 i 32 od wyjazdu obsługiwane będą taborem typu 2×111N i tak :

od godz.15:28 do godz.17:28 poc. 31 będzie kursował na trasie Mikulczyce Dworzec PKP – Zabrze – Pl.Teatralny, a poc.32 od godz.15:21 do godz.17:51 będzie kursował na trasie Makoszowy – Dworzec PKP – Zabrze – Brysza natomiast poc.33 od godz.16:05 do godz.17:37 będzie miał postój na Pl.Teatralnym.

linia 5 – od godz.14:48 z kier. Bytomia do godz.17:08 z kier. Bytomia kursować będzie na trasie Bytom-Pl.Sikorskiego Biskupice-Pętla.

Zostanie podstawiona komunikacja zastepcza.


Prace sieciowe w Bytomiu

W związku z wymianą sieci trakcyjnej w Bytomiu (wiadukt kolejowy) w nocy z 24/25.09.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Prace rozpoczną się o godzinie 00:40 po przejeździe pociągu linii 7 w kierunku Pl. Sikorskiego,

W czasie prowadzonych robot tramwaje linii 5 będą kursowały z Zabrza do Biskupic – Pętli, skąd zawrócą w kier. Zabrza, natomiast pociągi linii 7 z kier. Katowic kursować będą do Łagiewnik – Targowisko, skąd zawrócą w kier. Zawodzia.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza na trasach: Bytom – Pl. Sikorskiego – Biskupice-Pętla oraz Pl. Sikorskiego – Łagiewniki – Targowisko.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace torowe w Sosnowcu

W związku z pracami torowymi w Sosnowcu na ul. Baczyńskiego w nocy z  08/09.09.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Poc. 2103 w kursach do Milowic o godz. 0:303:31 dojedzie tylko do przystanku Sosnowiec Dworzec PKP, a jego dalsze kursy na odcinku Sosnowiec Dworzec PKP  – Sosnowiec Milowice Pętla wykona  komunikacja zastępcza.

Po uzyskaniu połączenia z komunikacją zastępczą poc.2103 kontynuował będzie jazdę w kierunku Będzina prze ul. Ostrogórską.

Za utrudnienia przepraszamy.


Mecz Polska – Austria na Stadionie Śląskim

W dniu 3.09.2005 r. na Stadionie Śląskim odbędzie się mecz piłkarski w związku z tym nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Tramwaje linii 11 będą obsługiwane taborem o zwiększonej pojemności, wydłuża się kursowanie tramwajów linii 6, 11, 41 tj. do całkowitego rozładowania potoków pasażerskich. Dodatkowo zostaną uruchomione pociągi specjalne, które będą kursować na trasach: Bytom pl. Sikorskiego – Chorzów Stadion Śląski oraz Chorzów Stadion Śląski – Katowice pl. Wolności.


Prace torowe w Świętochłowicach

W związku z pracami torowymi w Świętochłowicach w nocy z 26/27.08.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Począwszy od poc.725 od godz.00:16 od przystanku Chorzów Batory – Dworzec PKP dalej tramwaje pojadą trasą linii 37 i 6 do Pl. Sikorskiego w Bytomiu a z powrotem do Zawodzia trasą linii 7.

Poc. linii 10 nie wykona kursów na trasie Chorzów Batory – Zajezdnia – Chebzie – Pętla natomiast w kursach o godz.00:18 i 02:38 od przystanku Chorzów Batory – Dworzec PKP dalej do Chebzia pojedzie trasą linii 37 i 11.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Impreza plenerowa w WPKiW w Chorzowie

W związku organizowaną w WPKiW imprezą plenerową “Serce Parku” w dniach 27 i 28.08.2005 r. zostanie zwiększona oferta przewozowa na trasie Katowice – Bytom. Kursowanie tramwajów linii 41 zostanie wydłużone oraz wzmocnione dodatkowymi pociągami.

Życzymy udanej zabawy!


Prace torowe w Sosnowcu

W związku z pracami torowymi w Sosnowcu ul. Baczyńskiego w nocy z dnia 18/19 sierpnia 2005 r . nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Poc. 2103 w kursach do Milowic o godz. 0:303:31 dojedzie tylko do przystanku Sosnowiec Dworzec PKP, a jego dalsze kursy na odcinku Sosnowiec Dworzec PKP  – Sosnowiec Milowice Pętla wykona  komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z wymiana sieci trakcyjnej  w ciągu ulicy Gliwickiej w Katowicach w  nocy  z dnia 11/12 sierpnia 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Pociąg 712 w kursie do Katowic o godz. 0:12 zostanie zawrócony od zajezdni Chorzów Batory.

Pociągi 721, 725 i  10 w kursach do Katowic dojadą tylko do zajezdni Chorzów Batory.

Pociągi 115 i 117   do zajezdni w Chorzowie Batorym zjadą przez Chorzów Metalowców i od Rynku w Chorzowie trasą linii 37.

Za podane wyżej pociągi na odcinku Chorzów Batory zajezdnia – Katowice kursy wykona autobus komunikacji zastępczej.

Za utrudnienia przepraszamy.


Przesunięcie przystanku w Zabrzu

Z dniem 21 marzec 2005 r. czasowo przesuwa się przystanek ” Zabrze – Brysza ” dla tramwajów jadących w kierunku Mikulczyc do tyłu w kier. przystanku  ” Lutra ” o około 50 mb.


Prace torowe w Katowicach

W związku z wymianą szyn  w Szopienicach pomiędzy przystankiem Burowiec, a przystankiem Poczta na trasie linii 14,15,23 i 37 w dniu 13 sierpnia 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 14 – kursować będzie na trasie: Mysłowice – Dworzec PKP – Szopienice- Pętla oraz Zajezdnia Zawodzie – Wełnowiec – Pl. Alfreda.

linia 15 -  kursować będzie na trasie Zagórze – Pętla – Milowice – Pętla oraz  Zajezdnia Zawodzie – Katowice – Pl. Wolności.

linia 37 -kursować będzie na trasie : Chorzów – Rynek – Zawodzie – Zajezdnia.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza:

2 autobusy na trasie linii 14 tj. Zawodzie – Zajezdnia – Szopienice- Pętla.

2 autobusy na trasie linii 15 tj. Zawodzie – Zajezdnia – Sosnowiec – Dworzec PKP.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace torowe w Bytomiu

W związku z wymianą szyn w torze linii 8,19 i 41 w Bytomiu ul. Powstańców Warszawskich – Sądowa w kierunku Pl. Sikorskiego w nocy z dnia 5 / 6 i 6 / 7 sierpnia 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Pociąg 1901 w kursach o godz.00:15, 01:15, 02:45 i 03:45 będzie obsługiwany taborem typu ” N “ i na odcinku od przystanku Urząd Miejski do Pl. Sikorskiego pojedzie lewym torem.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace torowe w Świętochłowicach

W związku z wymianą szyn na ul. Katowickiej w Świętochłowicach w nocy z 2/3.08.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Począwszy od poc.721 od godz.22:30 od przystanku Chorzów Batory – Dworzec PKP dalej tramwaje pojadą trasą linii 37 i 6 do Pl. Sikorskiego w Bytomiu a z powrotem do Zawodzia trasą linii 7.

Poc.173 mający odjazd z przystanku Chorzów-Rynek o godz.22:23 pojedzie do Chebzia trasą linii nr 11.

Poc.97 i 91 w ostatnich kursach z Bytomia dojadą tylko do Chebzia – Pętli, skąd zawrócą i po połączeniu z autobusem pojadą w kier. Bytomia.

Poc. linii 10 nie wykona kursów na trasie Chorzów Batory – Zajezdnia – Chebzie – Pętla.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Czyszczenie kolektora w Katowicach

W związku z czyszczeniem kolektora realizowanym przez Hydrobudowa 6 w Katowicach ul. Warszawska na odcinku od Rynku do do ul. Granicznej na trasie linii 7,14,15,36,37 w dniach 23 i 24 lipca 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 7 – kursować będzie na trasie : Bytom – Pl. Sikorskiego – Katowice- Rynek- Chorzów – Pętla Zachodnia w/g obowiązującego rozkładu jazdy.

linie nr 36 i 37 – kursować będą na trasie : Chorzów – Rynek – Katowice-Rynek – Chorzów-Pętla Zachodnia w/g obowiązujących rozkładów jazdy.

Linia 14 - kursować będzie na trasach : Mysłowice – Dworzec PKP- Zawodzie-Pętla oraz Wełnowiec – Pl. Alfreda – Katowice – Pl. Wolności w/g wariantowego rozkładu jazdy.

Linia 15 – kursować będzie na trasie: Zawodzie-Pętla – Zagórze – Pętla w/g wariantowego rozkładu jazdy.

Na trasie Katowice Rynek – Zawodzie pętla zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.


Prace torowe w Katowicach

W związku z wymianą szyn w Katowicach na ulicy Warszawskiej z nocy z 15/16.07.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Poc.605 o godz.23:05 oraz poc.607 o godz.23:40 po przyjeździe do przystanku Katowice – Rynek dalej pojadą w kierunku Pętli Słoneczna, skąd zjadą do zajezdni.

Poc.721 i poc.722 w kursach z Bytomia począwszy od godz.23:06 po przyjeździe do Katowic – Rynku, dalej pojadą w kier. Pętli Słoneczna, skąd zawrócą w kierunku Chorzowa.

Poc.1507 i 1505 w ostatnich kursach z Zagórza dojadą tylko do zajezdni Zawodzie nie wykonując kursów do Pl. Wolności.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe  w Chorzowie

W związku z pracami sieciowymi w Chorzowie z nocy z 14/15 i 15/16.07.2005 r. od godziny 0:00 do 3:30 tramwaje linii 6 po przyjeździe z Katowic będą zawracać na trójkącie torowym Chorzów Metalowców. Na odcinku Metalowców – Pl. Sikorskiego zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na Rynku w Katowicach w nocy z 6/7.07.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów nocnych:

linia 6poc.610 w kursach nocnych z Bytomia po przyjeździe z Bytomia do KatowicRonda dalej pojedzie w kierunku Pętli Słoneczna, skąd zawróci w kier. Pl. Sikorskiego.

linia 7 - poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:47 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic -Pl. Wolności, zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

linia 10 po przyjeździe z Chebzia do Katowic – Pl. Wolności, zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs powrotny do Chebzia.

linia 12poc.121 w kursie z Siemianowic o godz.03:29 po przyjeździe do Ronda w Katowicach będzie miał postój i zjedzie do zajezdni po ukończeniu robót.

linia 15 – poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl. Wolności o godz.01:25.

linia 16 - poc.1611 w kursie z Brynowa – Pętla o godz.00:51 dojedzie tylko do Rynku (sklep Mody Polskiej ), skąd po połączeniu z autobusem będzie wykonywał kursy na trasie: Rynek -Brynów – Pętla.

Za utrudnienia przepraszamy.


Nowy przystanek w Sosnowcu

Z dniem 05.07.2005 r. uruchamia się nowy przystanek tramwajowy dla linii 27 pod nazwą “Klimontów- Makuszyńskiego” dla obydwóch kierunków jazdy.


Przesunięcie przystanku w Sosnowcu

Z dniem 05.07.2005 r. przesuwa się przystanek linii 27Klimontów- Kolonia Pstrowski dla obydwóch kierunków jazdy w miejsce nowych wysepek.


Koncert na Stadionie Śląskim

W związku z koncertem na Stadionie Śląskim w dniu 5 lipca 2005 r. linie 6, 11, 41 będą obsługiwane taborem o zwiększonej pojemności. Na trasach: Katowice Pl. Wolności – Stadion Śląski, Bytom Pl. Sikorskiego – Stadion Śląski oraz Bytom Pl. Sikorskiego – Katowice Pl. Wolności zostaną uruchomione pociągi specjalne, które będą kursować do późnych godzin nocnych (tj. do rozładowania potoków pasażerskich).


Prace przy budowie kanalizacji w Katowicach

W związku z wykonywaniem prac związanych z robotami kanalizacyjnymi w Katowicach ul . Warszawska na trasie linii 7,14,15,23,36,37 w nocy z dnia : 28/29 czerwca 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 7 - poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

linia 15 - poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl. Wolności o godz.01:25

linia 16 - poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz. 01:12 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier. Brynowa - Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna.


Prace przy budowie kanalizacji w Katowicach

W związku z wykonywaniem prac związanych z robotami kanalizacyjnymi w Katowicach ul . Warszawska skrzyżowanie z ul. Damrota na trasie linii 7,14,15,23,36,37 w nocy z dnia : 23/24 , 24/25 i 25/26 czerwca 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

w nocy z dnia 23 / 24 czerwca :

linia 7 - poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00 : 50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

linia 15 - poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl. Wolności o godz.01:25

linia 16 - poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz. 01:12 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier.Brynowa - Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna.

w nocy z dnia 24 / 25 i 25/26 czerwca:

linia 7 - poc.722 ( w nocy z 25/26.06 poc 702 )odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz. 00:50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

linia 15 - poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl. Wolności o godz.00:54 a po przyjeździe do Zajezdni Zawodzie zawróci i po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs w kier. Szopienic.

linia 16 - poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz.01:12 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier. Brynowa – Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna .


Przesunięcie przystanku w Bytomiu

Z dniem 17.06.2005 r. od godz. 17:00 przesuwa się przystanek Bytom Siemianowicka dla tramwajów linii 8 jadących w kierunku Dąbrówki Wielkiej do przodu w miejsce istniejącego przystanku autobusowego.


Prace torowe w Sosnowcu

W związku z wymianą szyn w Sosnowcu ul. Baczyńskiego w nocy z dnia 22/23 i 23/24.06 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Poc. 2103 w kursach do Milowic o godz. 0:30 i 3:31 dojedzie tylko do przystanku Sosnowiec Dworzec PKP a jego dalsze kursy na odcinku Sosnowiec Dworzec PKP – Sosnowiec Milowice Pętla wykona samochód komunikacji zastępczej.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace torowe w Rudzie Śląskiej

W związku z wymianą rozjazdu torowego w Chebziu z nocy z 21/22.06.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Pociąg 111 w godz. 23:30 – 3:40 nie będzie kursował a w jego zastępstwie uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy


Przesunięcie przystanku w Świętochłowicach

W związku z robotami drogowymi z dniem 13.05.2005 r. przesuwa się przystanek Świętochłowice – Mijanka dla tramwajów jadących w kierunku Bytomia i Rudy Śląskiej do tyłu o 50 mb. (w kier.Chorzowa Batorego).


Czyszczenie kolektora w Katowicach

W związku z pracami na ul. Warszawskiej w Katowicach w nocy z 13/14, 14/15 oraz 15/16.06.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

linia 7 - poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

linia 15 – poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl. Wolności o godz.01:25.

linia 16 – poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz.01:15 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier. Brynowa – Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna .

Zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.


Dni otwarte zajezdni Zawodzie

Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym wraz z Tramwajami Śląskimi S.A. w Katowicach, Zakładem Komunikacji Tramwajowej nr 5 w Katowicach oraz Alstom-Konstal S.A. w Chorzowie ma zaszczyt zaprosić na Dzień Otwarty zajezdni tramwajowej Zawodzie w Katowicach. Okazją jest 30 rocznica wprowadzenia do eksploatacji wagonów tramwajowych typu 105N, które są do dzisiaj podstawą funkcjonowania komunikacji tramwajowej w Polsce oraz 5-lecie wagonów 116Nd, znanych pod nazwą handlową Citadis 100 Katowice lub pod medialnym pseudonimem Karlik, które są najnowszym taborem eksploatowanym na Górnym Śląsku.

Dzień Otwarty zorganizowany zostanie w dniu 11 czerwca 2005 r. (sobota) w godzinach 11 – 17.

Na trasie Zawodzie Zajezdnia – Katowice – Chorzów Metalowców kursować będzie specjalna jubileuszowa linia tramwajowa oznaczona jako “105″. Na linii tej spotkać będzie można trzy typy wagonów: historyczny wagon typu N z 1953 roku, wagon 105N z 1978 roku (pełniący zwykle funkcję nauki jazdy) oraz niskopodłogowy wagon typu 116Nd z 2000 roku. Przejazd tymi tramwajami będzie bezpłatny, a pasażerowie otrzymają pamiątkowy bilet.


Prace sieciowe w Bytomiu

W związku z pracami sieciowymi w Bytomiu w nocy z dnia 12/13 czerwca 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Za poc.513 i 514 od godz.23:48 na trasie Bytom – Pl.Sikorskiego – Biskupice – Pętla kursy wykona komunikacja zastępcza autobusowa. Pociąg 721 w kursie z Zawodzia o godz.00:19 dojedzie tylko do trójkąta torowego Łagiewniki – Targowisko, skąd po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs do Zawodzia, a na trasie Łagiewniki – Targowisko - Bytom – Pl.Sikorskiego – kursy wykona komunikacja zastępcza autobusowa.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace torowe w Bytomiu

W związku z wymianą rozjazdu torowego w Bytomiu ul. Moniuszki w nocy z 8/9 oraz 9/10.06.2005 r. w godzinach 00:40 – 4:00 nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Pociągi nocne linii 5 i 7 będą zawracane na trójkącie torowym ” Zamłynie ” a pociąg nocny linii 6 na trójkącie torowym na ul. Katowickiej. Pociąg 1901 będzie kursował wozem typu ” N ” i na odcinku Urząd Miejski – Pl. Sikorskiego pojedzie lewym torem.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami na podstacji trakcyjnej “Bracka” na ul. Chorzowskiej w Katowicach w nocy z 6/7 i 7/8.06.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Poc.610 – w kursie z Bytomia o godz.01:32 dojedzie tylko do Stadionu Śl., skąd zawróci i o godz.2:48 po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs do Bytomia , natomiast o godz.3:17 w kursie zjazdowym do zajezdni w rejonie prac sieciowych odczeka do czasu ukończenia robót.

Na odcinku Chorzów Stadion Śląski – Katowice Brynów pętla zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Święto Miasta Chorzowa

W związku z Świętem Miasta Chorzowa w dniu 4.06.2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Pociągi linii 9 i 17 od przystanku Świętochłowice – Gazownia pojadą w kier. Zajezdni Chorzów Batory, skąd zawrócą w kier. Bytomia i Chebzia, a pociągi linii 13,36 i 37 jadące od strony Katowic po przyjeździe do Zajezdni Chorzów Batory zawrócą w kier. Katowic nie wykonując kursów do Rynku w Chorzowie.

Powyższa zmiana obowiązywać będzie:

 • na linii  9 od godz.9:33 do godz.11:53,
 • na linii 13 od godz.9:40 do godz.12:00,
 • na linii 17 od godz.9:39 do godz.11:59,
 • na linii 36 od godz.9:32 do godz.11:52,
 • na linii 37 od godz.9:24 do godz.11:44.

Na trasie Chorzów Batory – Zajezdnia – Chorzów – Rynek uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na rondzie w Katowicach w nocy z dnia 02/03 oraz 03/04.06.2005 roku, nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Poc. 121 – w kursie zjazdowym do zajezdni będzie miał postój w rejonie Pętli Słoneczna do czasu ukończenia robót.

Poc. 611 – w kursie z Bytomia o godz.01:32 dojedzie tylko do Stadionu Śl., skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs do Bytomia , natomiast w kursie zjazdowym do zajezdni w rejonie Ronda odczeka do czasu ukończenia robót.

Poc. linii 10 – mający odjazd z Chebzia o godz.00:56 wykona kurs do Zawodzia-Pętli, skąd zawróci a w Rynku w Katowicach po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs w kier. Chorzowa .

Poc.1611 – mający odjazd z Brynowa o godz.00:51 wykona kurs tylko do Rynku (sklep MODY , natomiast w kursie zjazdowym do zajezdni i wyjazdowym z zajezdni tramwaj zostanie przemanewrowany na trójkącie torowym na Rynku w Katowicach.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Koncert na Stadionie Śląskim

W związku z organizowanym koncertem na Stadionie Śląskim  w dniu 29.05.2005 r. tramwaje linii 6 i 11 będą obsługiwane taborem typu 2×105N. Ponadto Poc. 112,114,116 i 118 będą kursować do około godz.24:00 tj. w zależności od potrzeb przewozowych ( jako poc.S7 – S-10). Na trasie Chorzów Stadion Śląski – Katowice Plac Wolności oraz Stadion Śląski – Bytom Plac Sikorskiego zostaną uruchomione pociągi specjalne (S1 – S6).


Prace torowe w Sosnowcu

W nocy z dnia 24 / 25.05.2005 r. w związku z pracami torowymi w Sosnowcu nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów: poc.271o godz.00:42, poc.213 o godz.00:57 i poc.1507 o godz.01:33 dojadą do przystanku Sosnowiec – Podstacja gdzie po połączeniu z autobusem zostaną wycofane i odczekają do planowych odjazdów ( poc.213 i 271), a poc.1507 odczeka do czasu ukończenia robót i nastepnie zjedzie do zajezdni.

W nocy z dnia 25 / 26.05.2005 r. poc.271o godz.00:42 i poc.213 o godz.00:57 dojadą do przystanku Sosnowiec – Podstacja gdzie po połączeniu z autobusem komunikacji zastępczej zostaną wycofane i odczekają do planowych odjazdów .

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach w nocy z dnia 24/25.05.2005 roku, nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Linia 7 – poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

Linia 15 – poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl.Wolności o godz.01:25 a po przyjeździe do Zajezdni Zawodzie zawróci i po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs w kier. Szopienic.

Linia 16 – poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz.02:15 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier. Brynowa - Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna .

Na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Za utrudnienia przepraszamy.Funkcjonowanie komunikacji tramwajowej w dniach 2.05 oraz 27.05.2005 r.

W dniach 2.05 oraz 27.05.2005 roku tramwaje będą kursować w/g rozkładów jazdy na soboty. Tramwaje linii 27 będą kursować w/g rozkładu jazdy na dni robocze.

W dniach 3.05 oraz 26.05.2005 roku tramwaje będą kursować w/g rozkładów jazdy na niedziele i święta.


Ogólnopolski Bieg Uliczno – Przełajowy  w Świętochłowicach

W dniu 22.05.2005 r.  w godzinach 11:00 – 13.00 mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 7 i 17 w związku z odbywającym się X Biegiem Uliczno – Przełajowym w Świętochłowicach. Trasa biegu na odcinkach stycznych z tramwajem przebiegać będzie: wyremontowanym odcinkiem ul. Katowickiej ,ul. Bytomską do wylotu ul.1 go Maja i na skrzyżowaniu ul. Bytmskiej z ul. Krasickiego.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach w nocy z dnia 15/16.05.2005 roku, nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Linia 7 – poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

Linia 15 – poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl.Wolności o godz.00:54 a po przyjeździe do Zajezdni Zawodzie zawróci i po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs w kier. Szopienic.

Linia 16 – poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz.02:15 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier. Brynowa - Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna .

Na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na rondzie w Katowicach w nocy z dnia 16/17 oraz 17/18.05.2005 roku, nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Poc. 121 – w kursie zjazdowym do zajezdni będzie miał postój w rejonie Pętli Słoneczna do czasu ukończenia robót.

Poc. 611 – w kursie z Bytomia o godz.01:40 dojedzie tylko do Stadionu Śl., skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs do Bytomia , natomiast w kursie zjazdowym do zajezdni w rejonie Ronda odczeka do czasu ukończenia robót.

Poc. linii 10 – mający odjazd z Chebzia o godz.00:56 wykona kurs do Zawodzia-Pętli, skąd zawróci a w Rynku w Katowicach po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs w kier. Chorzowa .

Poc.1611 – mający odjazd z Brynowa o godz.00:50 wykona kurs tylko do Rynku (sklep MODY , natomiast w kursie zjazdowym do zajezdni i wyjazdowym z zajezdni tramwaj zostanie przemanewrowany na trójkącie torowym na Rynku w Katowicach.

Zostanie podstawiona komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach w nocy z dnia 13/14.05.2005 roku, nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Linia 7 – poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

Linia 15 – poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl. Wolności o godz.01:25.

Linia 16 – poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz.02:15 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier. Brynowa - Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna .

Na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach w nocy z dnia 12/13.05.2005 roku, nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Linia 7 – poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

Linia 15 – poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl. Wolności o godz.01:25.

Linia 16 – poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz.02:15 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier. Brynowa - Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna .

Na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Za utrudnienia przepraszamy.


Wymiana modułu nastawczo w zwrotnicy na Rondzie w Katowicach

W nocy z dnia 11/12.05.2005 r. w godzinach 22:00 – 06:00 będą prowadzone roboty związane z wymianą modułu nastawczo-kontrolnego w zwrotnicy elektrycznej na rondzie w Katowicach. W tym czasie pociągi linii 6, 11, 23, 41 jadące od strony Rynku w kierunku Chorzowa po przyjeździe do ronda dalej pojadą w kier. Pętli Słoneczna ,skąd zawrócą a następnie trasą linii 33 pojadą w kierunku Chorzowa.

Za utrudnienia przepraszamy.


Parada Kwiatów w Chorzowie

W związku z Paradą Kwiatów w Chorzowie w dniu 7 maja 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Pociągi linii 9 i 17 od przystanku Świętochłowice – Gazownia pojadą w kier. Zajezdni Chorzów Batory, skąd zawrócą w kier. Bytomia i Chebzia, a pociągi linii 13,36 i 37 jadące od strony Katowic po przyjeździe do Zajezdni Chorzów Batory zawrócą w kier. Katowic nie wykonując kursów do Rynku w Chorzowie.

Powyższa zmiana obowiązywać będzie:

 • na linii  9 od godz.9:33 do godz.11:53,
 • na linii 13 od godz.9:40 do godz.12:00,
 • na linii 17 od godz.9:39 do godz.11:59,
 • na linii 36 od godz.9:32 do godz.11:52,
 • na linii 37 od godz.9:24 do godz.11:44.

Na trasie Chorzów Batory – Zajezdnia – Chorzów – Rynek uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.

Na trasie linii 37  w godzinach 9:00 – 11:45 zostanie uruchomiona linia specjalna obsługiwana wagonem zabytkowym.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach w nocy z dnia 29/30.04.2005 roku, nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Linia 7 – poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

Linia 15 – poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl. Wolności o godz.01:25.

Linia 16 – poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz.02:15 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier. Brynowa - Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna .

Na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach w nocy z dnia 28/29.04.2005 roku, nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Linia 7 – poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

Linia 15 – poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl. Wolności o godz.01:25.

Linia 16 – poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz.02:15 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier. Brynowa - Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna .

Na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach w nocy z dnia 27/28.04.2005 roku, nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Linia 7 – poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

Linia 15 – poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl. Wolności o godz.01:25.

Linia 16 – poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz.02:15 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier. Brynowa - Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna .

Na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace przy modernizacji kanalizacji w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach, od dnia 16.04 od godziny 6:00 do 17.04.2005 r. do godziny 22:00 nie będą kursować tramwaje na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia.

W związku z powyższymi robotami ruch tramwajów przebiegał będzie następująco:

linia 7 - kursować będzie na trasie : Bytom-Pl.Sikorskiego – Katowice-Rynek-Chorzów – Pętla Zachodnia w/g obowiązującego rozkładu jazdy.

linie nr 36 i 37 – kursować będą na trasie : Chorzów – Rynek – Katowice-Rynek – Chorzów-Pętla Zachodnia w/g obowiązujących rozkładów jazdy.

Linia 14 – kursować będzie na trasach : Mysłowice – Dworzec PKP – Zawodzie-Pętla w/g wariantowego rozkładu jazdy oraz Wełnowiec pl. Alfreda – pl. Wolności w/g wariantowego rozkładu jazdy.

Linia 15 – kursować będzie na trasie – Zawodzie-Pętla – Zagórze – Pętla w/g wariantowego rozkładu jazdy.

Na trasie Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia, podstawiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Funkcjonowanie komunikacji w dniu 8 kwietnia 2005 r.

Z uwagi na pogrzeb papieża Jana Pawła II oraz w związku z wprowadzeniem dnia wolnego od zajęć szkolnych w dniu 8 kwietnia 2005 r. tj. piątek, tramwaje kursować będą wg rozkładów jazdy na dni robocze z uwzględnieniem następujących ograniczeń:

 • całkowicie zawieszone zostaje kursowanie linii nr 20, 23, 35

 • ograniczone zostaje kursowanie linii nr 28, 33

 • na liniach nr 4, 5, 16, 19, 24 obowiązywać będzie rozkład na dni wolne od zajęć szkolnych.


Uroczystości religijne w Zabrzu i Gliwicach w dniu 7 kwietnia 2005 r.

W związku z uroczystościami religijnymi w Zabrzu i Gliwicach w dniu 7.04.2005 r. o godzinie 20.00 tramwaje linii 3 będą obsługiwane przez tabor o zwiększonej pojemności, natomiast tramwaje linii 4 i 35 będą kursować do godziny 23.00.


Przesunięcie przystanku w Chorzowie

Dnia 23.03.2005 r. zostanie przesunięty przystanek tramwajowy “Chorzów – AKS” – słupek przystankowy dla tramwajów jadących w kierunku Chorzowa zostaje przesunięty do tyłu o około 150 mb (w kier. Katowic), natomiast dla tramwajów jadących w kierunku Katowic słupek przystankowy zostaje przesunięty o około 180 mb. do przodu w kier. Katowic na nowo wybudowane wysepki przystankowe (przed wjazdem do Centrum Handlowego) .


Wiosenna przerwa świąteczna

W okresie przerwy świątecznej, w dniach od 24 do 29 marca 2005 r. całkowicie zawieszone zostanie kursowanie linii nr 23, 30 i 35 oraz ograniczone zostanie kursowanie linii tramwajowych nr 4, 16, 19, 24, 28 i 33 (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy). Na liniach nr 9, 11, 36 wprowadzona zostanie zmiana taboru z 2×105N na tabor 1×105N. W dniu 27 marca 2005 r. linie nr 16, 24, 37 nie kursują.


Wprowadzenie czasu letniego w nocy z dnia 26 / 27.03.2005 r

W związku z zmianą czasu z nocy z dnia 26 / 27.03.2005 r. (tj. z soboty na niedzielę) tramwaje nocne wyjadą o godzinę wcześniej, tak aby po przesunięciu czasu w drodze powrotnej do zajezdni zjechały zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Ponadto:

Linia 1 – kursy z Chebzia o godz. 2:22(czas zimowy) i 2:47(czas zimowy) z pętli Lompy wypadają.

Linia 5 – kurs  z Bytomia o godz. 1:38(czas zimowy), przyjazd i odjazd z pętli Lompy o 3:21(czas letni), 4:08(czas letni) , przyjazd i odjazd z Biskupic o 3:44(czas letni) i 4:31(czas letni), przyjazd do pętli Lompy o 4:54(czas letni), odjazd w/g planu.

Linia 6 – kursy z Bytomia o godz. 1:40(czas zimowy)  i 2:18(czas zimowy)  wypadają.

Linia 10 – kurs z Chebzia o godz. 0:57(czas zimowy) skrócony do Zajezdni Chorzów Batory, dalej w/g planu.

Linia 15 – kurs z Katowic o godz. 1:46(czas zimowy) skrócony do Zajezdni Zawodzie, kurs o 2:25(czas zimowy)  z Sosnowca wypada.

Linia 16 – kursy z Słonecznej pętli o godz. 2:15(czas zimowy) i Zawodzia o 2:49(czas zimowy) wypadają.

Linia 19 – kurs z Pl. Sikorskiego o 2:23(czas zimowy)  wypada, zamiast kursu z Stroszka o 2:45(czas zimowy) zostanie wykonany kurs o 1:55(czas zimowy) Pl. Sikorskiego – Wrocławska pętla


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach w nocy z dnia 24/25.03.2005 roku, nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów:

Linia 7 – poc.712 odjedzie z Zajezdni Zawodzie o godz.00:50 natomiast poc.721 w kursie z Bytomia o godz.02:56 po przyjeździe do Katowic – Rynku dalej pojedzie w kierunku Słoneczna -Pętla skąd zawróci i po połączeniu z autobusem wykona kurs do Bytomia.

Linia 15 – poc.1505 nie wykona kursu w kierunku Pl. Wolności o godz.01:25.

Linia 16 – poc.1611 w kursie z Słoneczna – Pętla o godz.02:15 po przyjeździe do Rynku pojedzie dalej w kier. Brynowa - Pętli, skąd wykona kursy do Pętli Słoneczna .

Na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na Rynku w Katowicach z nocy z dnia 23/24 marzec 2005 roku, następują zmiany w kursowaniu tramwajów:

Poc. linii 12 – w kursie zjazdowym do zajezdni Chorzów Batory pojedzie trasą linii 33,11 do trójkąta torowego w Chorzowie – Metalowców ,skąd zawróci i z Rynku w Chorzowie zjazd do zajezdni trasą linii 37.

Poc. linii 6 – w kursie z Bytomia o godz. 01:40 pojedzie w kier. Słoneczna – Pętla, skąd zawróci w kierunku Bytomia. W ostatnim kursie w kier. Zawodzia – Zajezdni odczeka na ul. Korfantego do godz.04:00 tj. do czasu ukończenia robót.

Poc. linii 7- w kursach nocnych dojedzie tylko do Pl. Wolności, skąd po połączeniu z autobusem wykona powrotne kursy w kierunku Chorzowa.

Poc. linii 10 – mający odjazd z Chebzia o godz.00:56 wykona kurs tylko do Pl. Wolności, skąd po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs do Chorzowa.

Poc. linii 15 w ostatnim kursie z Zagórza dojedzie tylko do zajezdni Zawodzie, skąd zawróci w kierunku Sosnowca nie wykonując kursu do Pl. Wolności.

Zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Chorzowskiej w Katowicach w nocy z dnia 22/23 marzec 2005 roku, następują zmiany w kursowaniu tramwajów:

Pociąg linii 6 z kursie z Bytomia o godz. 1:40 dojedzie tylko do Stadionu Śląskiego, skąd po połączeniu z autobusem wykona powrotny kurs do Bytomia , natomiast w kursie z Bytomia o godz.03:00 wykona kurs tylko do Chorzowa – Rynku skąd zjedzie do zajezdni Zawodzie trasą linii 37.

Za utrudnienia przepraszamy.


Pożar młyna w Zabrzu

W związku z pożarem młyna w Zabrzu od dnia 14.03.05 r. do odwołania następują zmiany w kursowaniu tramwajów.


Linia nr 3 kursuje na trasie: Mikulczyce dworzec PKP – Zabrze Zaborze Lompy pętla


Zastępcza komunikacja autobusowa będzie kursować na trasie: Zabrze pl. Wolności – Zabrze Makoszowy dworzec PKP.Prace przy modernizacji kanalizacji w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach, od dnia 19.03 od godziny 6:00 do 20.03.2005 r. do godziny 22:00 nie będą kursować tramwaje na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia.

W związku z powyższymi robotami ruch tramwajów przebiegał będzie nastepująco:

linia 7 - kursować będzie na trasie : Bytom-Pl.Sikorskiego – Katowice-Rynek-Chorzów – Pętla Zachodnia w/g obowiązującego rozkładu jazdy.

linie nr 36 i 37 – kursować będą na trasie : Chorzów – Rynek – Katowice-Rynek – Chorzów-Pętla Zachodnia w/g obowiązujących rozkładów jazdy.

Linia 14 – kursować będzie na trasach : Mysłowice – Dworzec PKP-Zawodzie-Pętla w/g wariantowego rozkładu jazdy.

Linia 15 – kursować będzie na trasie – Zawodzie-Pętla – Zagórze – Pętla w/g wariantowego rozkładu jazdy.

Na trasie Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia, za tramwaje nocne, podstawiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace sieciowe w Wojkowicach

W związku z pracami sieciowymi w Wojkowicach w dniu 17.03.2005 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 nie będą kursować tramwaje linii 25 na trasie Będzin Przemsza – Żychcice pętla. Tramwaje na czas robót będą kursować na trasie: KWK Paryż – Będzin Zajezdnia.

Na odcinku Będzin – Żychcice zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Za utrudnienia przepraszamy.


Pożar młyna w Zabrzu

W związku z pożarem młyna w Zabrzu do odwołania następują zmiany w kursowaniu tramwajów.

Linia nr 1 kursuje na trasie: Ruda Śląska Chebzie pętla – Zabrze Zaborze Lompy pętla,

Linia nr 3 zostaje zawieszona,

Linia nr 4 kursuje na trasie: Gliwice Zajezdnia – Wójtowa Wieś pętla oraz Gliwice Zajezdnia – Zabrze pl.Wolności,

Linia nr 5 kursuje na trasie: Bytom pl. Sikorskiego – Zabrze Biskupice pętla,

Linia nr 35 kursuje na trasie: Zabrze Biskupice pętla – Zabrze pl. Wolności ,


Zastępcza komunikacja autobusowa będzie kursować na trasie: Zabrze Mikulczyce – Zabrze Makoszowy (linia nr 3) oraz Zabrze pl. Wolności – Zaborze Lompy pętla.Prace sieciowe w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Chorzowskiej w Katowicach, w nocy z 3/4.03, 4/5.03, 5/6.03, 6/7.03 2005 r. nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów.

Pociąg linii 6 wykonujący kurs z Bytomia o godzinie 01:40 dojedzie tylko do Pętli Zachodniej w Chorzowie, skąd zawróci w kierunku Bytomia po połączeniu z autobusem komunikacji zastępczej, natomiast w kursie z Bytomia o godzinie 02.00 wykona kurs tylko do Chorzowa Rynku, skąd zjedzie do Zajezdni Zawodzie trasą linii 37.

Na trasie Chorzów – Katowice zostanie podstawiona zastępcza komunikacja autobusowa.


Prace przy modernizacji kanalizacji w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach, w nocy z 4/5 marca 2005 r. w godzinach 1:00-4:00 nie będą kursować tramwaje na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia.

Pociąg linii 7 odjedzie z zajezdni Zawodzie 4 minuty wcześniej (o godz. 0:50), natomiast w kursie z Bytomia o godz. 2:56 pociąg pojedzie do Pętli Słonecznej. Pociąg linii 15 nie wykona kursu w kierunku Placu Wolności o godz. 1:25. Pociąg linii 16 w kursie z Pętli Słonecznej o godz. 2:15 wykona kurs do Brynowa.

Na trasie Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia, za tramwaje nocne, podstawiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.


Prace przy modernizacji kanalizacji w Katowicach

W związku z pracami sieciowymi na ulicy Warszawskiej w Katowicach, w nocy z 28 lutego/1 marca 2005 r. w godzinach 1:00-4:00 nie będą kursować tramwaje na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia.

Pociąg linii 7 odjedzie z zajezdni Zawodzie 4 minuty wcześniej (o godz. 0:50), natomiast w kursie z Bytomia o godz. 2:56 pociąg pojedzie do Pętli Słonecznej. Pociąg linii 15 nie wykona kursu w kierunku Placu Wolności o godz. 1:25. Pociąg linii 16 w kursie z Pętli Słonecznej o godz. 2:15 wykona kurs do Brynowa.

Na trasie Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia, za tramwaje nocne, podstawiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.


Prace sieciowe w Chorzowie

W nocy z 26/27.02, 27/28.02, 28.02/1.03, 1/2.03 i 2/3.03.2005 r. prowadzone będą prace przy modernizacji infrastruktury sieciowej w rejonie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W związku z robotami, w godzinach nocnych nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów.

Pociągi linii 6 w kursach z Bytomia o godz. 23:58 i 0:19 od Chorzowa Rynku pojadą do Katowic trasą linii 37. Pociąg nocny linii 6 w kursach do Bytomia dojedzie tylko do Pętli Wschodniej w Chorzowie. Pociąg linii 41 w ostatnim kursie z Katowic dojedzie tylko do Pętli Wschodniej w Chorzowie, następnie wykona kurs powrotny do Bytomia przez Katowice Rynek, Chorzów Batory, Chorzów Rynek. Ponadto po godz. 23:00 na linii nr 6 nie będą kursować wagony niskopodłogowe.

Za tramwaje linii 6 i 41 uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza na trasie Bytom Plac Sikorskiego – Chorzów Pętla Wschodnia.


Prace przy modernizacji kanalizacji w Katowicach

W związku z przeprowadzaniem prac przy modernizacji sieci kanalizacyjnej w Katowicach, w nocy z 14/15 i 15/16 lutego 2005 r. w godzinach 1:00-4:00 nie będą kursować tramwaje na odcinku Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia.

Pociąg linii 6 w kursie z Bytomia dojedzie tylko do przystanku Katowice Rynek. Pociąg linii 7 odjedzie z zajezdni Zawodzie 4 minuty wcześniej (o godz. 0:50), natomiast w kursie z Bytomia o godz. 2:56 pociąg pojedzie do Pętli Słonecznej. Pociąg linii 15 nie wykona kursu w kierunku Placu Wolności o godz. 1:25. Pociąg linii 16 w kursie z Pętli Słonecznej o godz. 2:15 wykona kurs do Brynowa.

Na trasie Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia, za tramwaje nocne, podstawiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.


Modernizacja przystanku w Chorzowie

W związku z modernizacją stanowisk przystankowych w rejonie Domu Pomocy Społecznej dla Niewidomych w Chorzowie Starym przy ulicy Siemianowickiej wraz uruchomieniem sygnalizacji świetlnej, od dnia 31 stycznia 2005 r. przystanek tramwajowy dla linii nr 12 w kierunku jazdy do centrum Chorzowa przesunięty zostaje o 30 metrów do przodu, na wysokość przystanku w przeciwnym kierunku. Jednocześnie zmieniona zostaje nazwa tego przystanku z Chorzów Szkoła Ogrodnicza na Chorzów Stary Dom Pomocy.


Zmiany w komunikacji na okres ferii zimowych

W okresie ferii zimowych, w dniach od 15 do 30 stycznia 2005 r. całkowicie zawieszone zostanie kursowanie linii nr 23, 30 i 35 oraz ograniczone zostanie kursowanie linii tramwajowych nr 4, 16, 19, 24, 28 i 33 (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy).


XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę, 9 stycznia 2005 r., w związku z XIII Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można ofiarować swoje datki także podróżując tramwajem kursującym po terenie Śląska i Zagłębia.

Wolontariusze WOŚP będą je zbierać przez cały dzień. Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.


Prace sieciowe w Chorzowie

W nocy z 6/7, 7/8 i 8/9 stycznia 2005 r. przeprowadzone zostaną prace przy wymianie sieci trakcyjnej w Chorzowie (rejon Stadionu AKS).

W czasie trwania robót, w godzinach 0:00 - 4:00 tramwaje linii 6 i 41 nie będą kursować na odcinku Chorzów Stadion Śląski – Chorzów Rynek oraz w kursach nocnych na trasie Chorzów Stadion Śląski – Bytom Plac Sikorskiego. Jednocześnie, na linii nr 6 w godzinach późnowieczornych kursy oznaczone jako obsługiwane wagonami niskopodłogowymi wykonywane będą taborem standardowym.

Za tramwaje linii 6 i 41 podstawiona zostanie komunikacja zastępcza.


Prace torowe w Katowicach

W nocy z 7/8 stycznia 2005 r. oraz w dniu 8 stycznia 2005 r. w godzinach porannych (do godz.9:00) przeprowadzone zostaną prace przy remoncie torowiska w Katowicach na ulicy Warszawskiej.

Pociągi nocne na liniach 6, 7, 15 i 16 nie wykonają kursów na trasie Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia. W dniu 8 stycznia rano tramwaje kursować będą na skróconych trasach: linia 14 od Placu Alfreda do Katowic Plac Wolności oraz od Mysłowic do Zawodzia; linia 15 od Zagórza do Zawodzia; linie 7 i 36 od Chorzowa Batorego (Bytomia) do Pętli Słonecznej, a linia 37 od Chorzowa Batorego do Stadionu Śląskiego.

Na trasie Katowice Rynek – Zawodzie Zajezdnia kursować będzie autobusowa komunikacja zastępcza.


Zmiany rozkładów jazdy od 1 stycznia 2005 r.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. wprowadzone zostają nowe rozkłady jazdy dla linii tramwajowych nr 23 i 33. Prosimy o zapoznanie się z nowymi godzinami odjazdów.


 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies