Zamówienia publiczne

 

ZP.WIM.271.4.76.2017

3.11.2017

Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg rowerowych i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej od Pętli KWK Paryż do Al. Róż” (zadanie nr 2.5) i „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ulicy Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka” (zadanie nr 2.6) w ramach projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.

II/324/2017

19.09.2017

Modernizacja systemu łączności dyspozytorskiej w Tramwajach Śląskich S.A.

UE/JRP/B/387/2017

2.08.2017

„Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od Pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru)” – zad. nr 7.2
w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UE/JRP/B/455/2017

29.07.2017

Zakup wagonów tramwajowych jednoczłonowych w ramach zadania nr 13: „Zakup taboru tramwajowego do obsługi komunikacji tramwajowej na zmodernizowanych i wybudowanych odcinkach infrastruktury na obszarze działania Tramwajów Śląskich S.A. objętego Projektem pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020.

UE/JRP/B/454/2017

29.07.2017

Zakup wagonów tramwajowych wieloczłonowych, niskopodłogowych w ramach zadania nr 13: „Zakup taboru tramwajowego do obsługi komunikacji tramwajowej na zmodernizowanych i wybudowanych odcinkach infrastruktury na obszarze działania Tramwajów Śląskich S.A. objętego Projektem pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020

UE/JRP/B/388/2017

29.07.2017

Przebudowa torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu” zadanie nr 7.1 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego- etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

UE/JRP/B/372/2017

29.07.2017

„Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu” – zadanie nr 6.3
w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

UE/JRP/B/367/2017

28.07.2017

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego” – zadanie nr 5.4 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

BZP.271.1.42.2017

7.04.2017

Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym pod nazwą: „Wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Brynów w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Brynów Pętla”.

BZP.271.1.39.2017

7.04.2017

Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym pod nazwą: „Wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies