Aktualności

————————-

12.03.2018 r. Komisja Europejska w dniu 07.03.2018 r. wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy na rzecz dużego projektu pn. „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I”.

08.03.2018 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z firmą Modertrans Poznań Sp. z o.o. na dostawę 10 nowych wagonów jednoczłonowych z czego 2 będą tramwajami dwukierunkowymi. Zgodnie z zapisami umowy, ostatni z zamówionych tramwajów ma zostać dostarczony do Tramwajów Śląskich najpóźniej do końca czerwca 2020 r. Wartość zawartej umowy to 28,7 mln zł netto. Umowa zawiera również prawo opcji, z którego spółka Tramwaje Śląskie S.A. będzie mogła skorzystać, domawiając dodatkowo maksymalnie 5 wagonów jednokierunkowych o tych samych parametrach.

01.03.2018 r. Spółka wspólnie z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie” (zadanie nr 4).  Termin otwarcia ofert wyznaczono na 10.04.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w zakładce Zamówienia.

26.02.2018 r. Spółka podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II”, nr POIS.06.01.00-00-0024/16. Całkowita wartość projektu wynosi 186 168 843,27 zł, a przyznana kwota dofinansowania 98 031 313,76 zł.

10.01.2018 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę na roboty budowlane dla zadania 6.3 pn. “Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu” z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.

30.12.2018 r. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiła postępowanie przetargowe na “Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych” (zadanie nr 14). Zakres zadania obejmuja zakup dwóch pojazdów sieciowych i jednego pojazdu torowego. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 09.02.2018 r.

20.12.2017 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 7.1 pn. “Przebudowa torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu” z konsorcjum firm: NDI S.A. (lider), NDI sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A.

11.12.2017 r. Spółka podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I”, nr POIS.06.01.00-00-0022/16. Całkowita wartość projektu wynosi 766 778 485,00 zł, a przyznana kwota dofinansowania 393 332 262,09 zł.

01.12.2017 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu” (zadanie nr 2.3). Planowany termin otwarcia ofert 12.01.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w zakładce Zamówienia.

30.11.2017 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowy na realizację prac modernizacyjnych na dwóch kolejnych zadaniach – ul. Katowickiej w Bytomiu (zadanie nr 7.2) i ul. Bytomskiej w Świętochłowicach (zadanie nr 5.4). W obu przypadkach głównym wykonawcą zostało konsorcjum firm NDI S.A., NDI sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A.

29.09.2017 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 3 pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z konsorcjum firm: NDI S.A. (lider), NDI sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A.

29.07.2017 r. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiła postępowanie przetargowe na zakup 35 szt. wagonów wieloczłonowych oraz 10 szt. wagonów jednoczłonowych.

18.04.2017 r. Spółka podpisała umowę ze Spółką Sweco Consulting na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

16.03.2017 r. Spółka podpisała umowę z Konsorcjum: Kancelaria Radcy Prawnego dr Hab. Mirosław Pawełczyk z siedzibą w Warszawie i „JZP Kancelaria Adwokacka” Jarosz – Zugaj, Ziaja – Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska na świadczenie usługi pomocy prawnej.

16.02.2017 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisły umowę na roboty budowlane dla zadania 8.6 pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.

29.12.2016 r. Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie dla planowanych inwestycji przewidzianych do realizacji w perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 
 
Polityka cookies