II/286/2013

Modernizacja rozdzielni elektrycznej nr 1 w warsztacie głównym w ZUR – dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. i ochrony przeciwporażeniowej wraz z wymianą kabli zasilających z rozdzielni głównej.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-04-23
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-04-23
» Szkic i schemat RG dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-04-23
» Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-05-02
» Odpowiedzi na pytania wykonawcy dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-05-09
» Informacja o wydłużeniu okresu realizacji przedmiotu zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-05-10
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-05-16

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Urszula Nawrot
  • Data udostępnienia: 23.04.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies