WR/576/2013

Realizacja komunikacji zastępczej zlecanej przez Centralną Dyspozytornię Ruchu na czas usuwania zaistniałych awarii oraz zlecanej przez Rejony na czas wstrzymania ruchu tramwajowego z powodu prowadzonych planowanych robót torowo-sieciowych.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-12-06
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-12-06
» Schemat linii tramwajowych_załacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-12-06
» Trasy Przebiegu Linii _ załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-12-06
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2013-12-24

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Urszula Nawrot
  • Data udostępnienia: 6.12.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 3.01.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies