UE/JRP/205/2014

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, POIiŚ 7.3-47 przewidzianym do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-04-29
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-04-29
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-09
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-17

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 29.04.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 4.07.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies