UE/JRP/570/2014

„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-01-05
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-01-05
» Dokumentacja techniczna dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-01-05
» Przedmiary robot dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-01-05
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-01-21
» Odpowiedzi na pytania Wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-02-05
» Pozwolenie na budowe_zad__62 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-02-05
» Odpowiedzi na pytania wykonawcow_2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-02-10
» SST_teletechnika_str_1 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-02-10
» Uzupełnienie odpowiedzi z dnia 10.02.2015r. dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-02-11
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-03-23

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 5.01.2015
  • Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies