FZ/563/2015

Dostawa 1800 mb szyn tramwajowych na zadanie: remont odcinka od ul. Stabika do przystanku Polna w Chorzowie oraz 2610 mb szyn kolejowych oraz 216 mb szyn tramwajowych na zadanie: kontynuacja prac do Parku Pileckiego w Zabrzu Makoszowach.

Postępowanie zakończone.

Railway gft Polska Sp.z o.o.

al. Słowackiego 66

30-004 Kraków

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2015-09-22
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2015-09-22
» Odpowiedzi na pytania Wykonawcy dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2015-09-28
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2015-10-01

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Bochnia
  • Data udostępnienia: 22.09.2015
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies