Zbycie podnośnika widłowego RAK 7B

Tramwaje Śląskie  S.A.

Zakład Usługowo Remontowy

41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

ogłasza przetarg  na

zbycie podnośnika widłowego RAK 7B


Przedmiotem zbycia jest podnośnik widłowy RAK 7B o następujących danych technicznych:

Producent : Fabryka Urządzeń Transportowych S.A. Suchedniów, ul. Fabryczna 5

Rok budowy:                                     1984

Nr fabryczny:                                     2596

Wymiary gabarytowe:  długość – 2790 mm , szerokość – 970 mm, wysokość – 2200 mm

Udźwig:                                             1250 kg

Wysokość podnoszenia:                    3400 mm

Kąt wychylenia masztu:   do przodu – 3   do tyłu -

Prędkość jazdy:  I bieg 12 km/h,  II bieg 18 km/h

Prędkość podnoszenia:  z ładunkiem – 0,15 m/s, bez ładunku – 0,18 m/s

Rodzaj napędu: silnik spalinowy Diesel

Promień skrętu zewnętrzny:    max. 1900 mm

Prześwit:                                             110 mm

Typ hamulców: zasadniczy hydrauliczny – nożny,  postojowy – ręczny

Masa własna:                                     2420 kg

Urządzenie posiada ważne badania UDT do 12.01.2016 r.


Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2015 r. o godz.12.00 w siedzibie Zakładu – Chorzów, ul. Inwalidzka 5.

Cena wywoławcza  wynosi:   5 000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych netto).

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:  ”Przetarg RAK 7B” w terminie do dnia 30.10.2015 r. do godz. 11.00, w Sekretariacie Zakładu Usługowo Remontowego Tramwajów Śląskich S.A., Chorzów,  ul. Inwalidzka 5.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub odstąpienia od  niego bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o zbywanym urządzeniu można uzyskać  w Warsztacie Produkcji Elementów  Torowych:  tel. 32 267 40 16-18 wew. 205.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies