UE/JRP/273/2012 (UE/JRP/260/2015)KMF

Działania promocyjne i informacyjne związane z realizowanymi Projektami pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 oraz „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” POIS.07.03.00-00-38/13, współfinansowanymi przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – realizacja filmów promocyjnych oraz przeprowadzenie kampanii medialnej.

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Postępowanie zakończone.

Wybrani Wykonawcy:

- dla części 1:

BUSINESS CONSULTING Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 88

40-240 Katowice

- dla części 2:

AGORA S.A.

ul. Czerska 8/10

00-732 Warszawa

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-11-20
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-11-20
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-11-20
» Odpowiedzi na pytania Wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-11-27
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-12-07

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 20.11.2015
  • Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies