UE/JRP/B/635/2016

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej”

w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego- etap I”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UWAGA

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-05
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-05
» Dokumentacja projektowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-05
» Formularze w wersji edytowlanej wraz z ESPD (JEDZ) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-05
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-24
» Modyfikacja SIWZ - 24.11.2016r. dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-24
» Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja 24.11.2016r. dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-24
» Wzór umowy - modyfikacja 24.11.2016r. dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-24
» Załącznik nr 4 do SIWZ - modyfikacja 24.11.2016r. dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-24
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-29
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-01
» Uzupełnienie odpowiedzi 22 - pozwolenie na budowę dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-01
» Uzupełnienie odpowiedzi 24 - uzgodnienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-01
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-08
» Uzupelnienie odpowiedzi 107 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-08
» Uzupełnienie odpowiedzi 108 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-08
» Uzupelnienie odpowiedzi 108_2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-08
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-14
» Informacja o zmianie termniu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-14
» Uaktualniony przedmiar robót dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-14
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-21
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-01-27
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-12

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 5.11.2016
  • Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2017
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies