UE/JRP/B/645/2016

Inżynier Kontraktu dla zadań objętych Projektem pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-29
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-29
» Formularze w wersji edytowalnej wraz z ESPD (JEDZ) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-11-29
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2016-12-29
» Informacja z otwarcia ofert część 1 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-01-09
» Informacja z otwarcia ofert część 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-01-09
» Informacja z otwarcia ofert część 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-01-09
» Informacja z otwarcia ofert część 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-01-09
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-03-03

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 29.11.2016
  • Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2017
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies