ZP.WIM.271.4.76.2017

Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg rowerowych i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej od Pętli KWK Paryż do Al. Róż” (zadanie nr 2.5) i „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ulicy Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka” (zadanie nr 2.6) w ramach projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.

Tramwaje Śląskie S.A. zapraszają do udziału w postępowaniu prowadzonym wraz z Gminą Dąbrowa Górnicza pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg rowerowych i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi  w Dąbrowie Górniczej od Pętli KWK Paryż do Al. Róż” (zadanie nr 2.5) i „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ulicy Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka” (zadanie nr 2.6) w ramach projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania można uzyskać pod adresem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

 

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 3.11.2017
  • Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies