UE/JRP/B/553/2017

„Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu” – zadanie nr 2.3 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-12-01
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-12-01
» Dokumentacja projektowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-12-01
» Formularze w wersji edytowalnej wraz z ESPD (JEDZ) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-12-01
» Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-05
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-05
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-09
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-11
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-15
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-17
» Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-19
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-19
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-19
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-23
» Informacja dotycząca przedmiaru robót dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-23
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-01-29
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-02-28
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-12

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 1.12.2017
  • Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies