Nabór kandydatów na kurs motorniczego tramwaju

Spółka Tramwaje Śląskie S.A.

ogłasza nabór kandydatów na kurs

MOTORNICZEGO TRAMWAJU.

Dokumenty należy składać w terminie do 26.02.2018 r.PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA KURSU – 21.03.2018

CZAS TRWANIA KURSU – OK.  3 MIESIĄCE

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • ukończone 21 lat,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • niekaralność.

Osoby, które po ukończonym kursie uzyskają uprawnienia do kierowania tramwajami mogą ubiegać się o zatrudnienie w firmie Tramwaje Śląskie S.A.

RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW MOTORNICZEGO:

 • prowadzenie i obsługa tramwaju zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym oraz przepisami wewnętrznymi,
 • prowadzenie sprzedaży biletów jednorazowych w czasie godzin pracy,
 • realizowanie kursów zgodnie z rozkładem jazdy,
 • pełnienie służby w ubiorze służbowym,
 • kulturalna obsługa pasażerów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie na kurs wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym i komunikacji, życiu i zdrowiu, mieniu oraz wiarygodności dokumentów.


Dokumenty należy składać w terminie do 26.02.2018 w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 (pokój nr 31) lub przesłać komplet dokumentów na adres e-mail kadry@tram-silesia.pl.

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Szkolenia Motorniczych – tel. 32 266 50 97

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies