Nabór na stanowisko: specjalista ds. budowlanych (Chorzów)

Spółka Tramwaje Śląskie S.A.
ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. BUDOWLANYCH

(miejsce pracy: Chorzów, Dział Techniki i Utrzymania Obiektów)


Zakres obowiązków:

 • cykliczne dokonywanie przeglądów wszystkich budynków użytkowanych przez Spółkę, w tym przeglądów rocznych, półrocznych i pięcioletnich, wymaganych przez prawo budowlane;
 • określanie potrzeb remontowych obiektów kubaturowych;
 • nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów prawa budowlanego;
 • monitorowanie stanu technicznego obiektów budowlanych;
 • nadzór funkcjonalny nad wykonawstwem robót budowlanych;
 • współudział w udzielaniu zamówień na wykonywanie robót budowlanych w budynkach użytkowanych przez Spółkę;
 • przeprowadzanie odbiorów wykonanych zadań;
 • prowadzenie przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych Spółki dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynków będących na jej stanie inwentarzowym;
 • weryfikowanie dokumentacji z wykonanych robót budowlanych wraz ze sprawdzaniem faktur.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie w specjalności budowlanej bądź konstrukcyjno-budowlanej;
 • uprawnienia budowlane niezbędne do wykonywania podanego zakresu obowiązków;
 • znajomość obsługi komputera, posługiwania się programami biurowymi oraz kosztorysowania robót budowlanych;
 • zdolność do pracy na wysokości.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na pełny etat w firmie z ponad 120-letnią tradycją,
 • wynagrodzenie oparte o wynagrodzenie zasadnicze plus premie,
 • nagrody: uznaniowe, okolicznościowe, jubileuszowe,
 • benefity: 
  • pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, paczki dla dzieci),
  • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez ZTM,
  • dofinansowanie składki na grupowe ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia.

Dokumenty należy składać w terminie do 31.05.2023 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29 lub mailowo na adres: rekrutacja@tram-silesia.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies