Umowa dotycząca obligacji

6.07.2012

Tramwaje Śląskie S.A. i Bank Pekao S.A. podpisały umowę na emisję obligacji na  kwotę 320 mln PLN. Równocześnie miedzy Tramwajami Śląskimi S.A., Bankiem Pekao S.A. oraz KZK GOP podpisana została umowa wsparcia która była warunkiem emisji obligacji.

Przy podpisaniu umowy obecni byli poza przedstawicielami Spółki i Banku – również Przewodniczący Rady Nadzorczej Tramwajów Śląskich S.A., Prezydent Miasta Katowice – Piotr Uszok i Przewodniczący Zarządu KZK GOP – Roman Urbańczyk.

– Podpisanie umowy finalizuje montaż środków finansowych na realizację Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Realizacja ujętych w projekcie zadań inwestycyjnych umożliwi m.in. modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej na 3 głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miast Aglomeracji. Zmodernizowanych i rozbudowanych zostanie 46 kilometrów torowiska. Zostanie zakupionych 30 nowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów oraz zmodernizowanych zostanie 75 pojazdów typu 105N. Działania te umożliwią zwiększenie efektywności funkcjonowania komunikacji tramwajowej i poprawę ogólnej sprawności i niezawodności systemu komunikacji publicznej. Korzyść odniosą pasażerowie komunikacji miejskiej, a zarazem mieszkańcy Aglomeracji – mówi Prezydent Miasta Katowice – Piotr Uszok.

Bank Pekao S.A. współfinansuje projekt poprzez nabycie wyemitowanych przez spółkę dwóch transzy obligacji. Pierwsza to obligacje długoterminowe na kwotę 231 mln zł. Ich wykup nastąpi do 2030 roku i będą przeznaczone na część inwestycyjną projektu. Druga krótkoterminowa  transza w wysokości 89 mln PLN zostanie przeznaczona na zapłatę podatku VAT, i prefinansowanie środków UE.  Emisja obligacji nastąpi w latach 2012-2015.

– Umowa wsparcia którą podpisaliśmy z „Tramwajami” gwarantuje, że komunikacja tramwajowa zostanie utrzymana na poziomie, który zaspakaja potrzeby przewozowe. Dzięki temu „Tramwaje” mogą realizować program modernizacji i pracować w poczuciu stabilizacji – mówi Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu KZK GOP.

– Spółka wybrała ofertę Pekao ze względu na konkurencyjne warunki finansowania oraz zagwarantowanie niezmienności kosztów finansowania na poziomie marży odsetkowej w okresie udostępnienia obligacji. Dodatkowo, oferta Pekao wyróżniała się elastycznym podejściem do możliwości sfinansowania zakupu taboru i modernizacji infrastruktury torowej w horyzoncie aż 3 lat od podpisania Umowy Programu Emisji Obligacji. – mówi Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Tramwajów Śląskich S.A. – Tadeusz Freisler.

– Finansowanie inwestycji ważnych dla mieszkańców lokalnych społeczności jest priorytetem dla Banku Pekao. Mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, dlatego kolejna samorządowa spółka nam zaufała i powierzyła organizację emisji swoich obligacji. Cieszymy się, że poprzez wykup tych obligacji będziemy mogli współfinansować kolejny projekt poprawiający jakość życia mieszkańców – mówi Rafał Petsch, Dyrektor Zarządzający Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego w Banku Pekao. 


 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies