Galeria

Torowiska przewidziane do przebudowy w ramach Projektu:

torowisko w ul. Moniuszki
w Bytomiu
torowisko wzdłuż ul. Katowickiej w Chorzowie skrzyżowanie ul. Zabrzańskiej i Łagiewnickiej w Bytomiu


torowisko wzdłuż ul. Sosnowieckiej w Katowicach torowisko wzdłuż ul.
3-go Maja w Sosnowcu
przejazd w ul. Konstytucji
w Bytomiu


torowisko w ul. Bytomskiej
w Zabrzu
torowisko wzdłuż ul. Dworcowej i Asfaltowej
w Rudzie Śląskiej
torowisko w ul. Katowickiej
w Bytomiu
 
 
Polityka cookies