Zadanie nr 13

„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej”.

Wykonawca:
konsorcjum firm: Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska

Wartość zadania: 6.961.346,99 zł

Termin realizacji: 30.10.2014r.

Zakres prac: przebudowa torowiska wbudowanego w jezdnię ul.Jagiellońskiej, ul. Karola Miarki oraz ul. Zabrzańskiej w Bytomiu wraz z przebudową sieci trakcyjnej układu zasilania oraz peronem przystankowym.

Raporty z realizacji

Raport nr 13 z dnia 21.01.2015r.

Trwają prace wykończeniowe.

Raport nr 12 z dnia 29.09.2014r.

Wykonawca zakończył prace torowe na całym zakresie, trwają prace sieciowe oraz wykończeniowe.

Raport nr 11 z dnia 14.07.2014r.

Pod wiaduktem wykonano podbudowę, w ul. Jagiellońskiej trwają prace ziemne.

Raport nr 10 z dnia 07.07.2014r.

Trwają prace ziemne pod mostem kolejowym oraz wykonywana jest podbudowa w ul. Jagiellońskiej.

Raport nr 9 z dnia 30.06.2014r.

Przebudowa układu torowego na skrzyżowaniu ul. Zabrzańskiej i Łagiewnickiej umożliwiła  wznowienie kursowania tramwajów po nowym torowisku wzdłuż ul. Łagiewnickiej i Świętochłowickiej w kierunku dzielnicy Szombierki pomimo trwającej nadal przebudowy torowiska w ul. Jagiellońskiej.

Raport nr 8 z dnia 28.06.2014r.

Wykonawca zakończył układanie torowiska na skrzyżowaniu ul. Zabrzańskiej, Łagiewnickiej i Karola Miarki w zakresie umożliwiającym wykonanie jazd próbnych oraz dopuszczenie torowiska do ruchu w relacji Szombierki – Łagiewniki.

Raport nr 7 z dnia 05.06.2014r.

Wykonawca przygotowuje się do wykonania nawierzchni na skrzyżowaniu, jednocześnie trwają prace rozbiórkowe na ul. Jagiellońskiej.

Raport nr 6 z dnia 28.05.2014r.

Trwa układanie rozjazdów.

Raport nr 5 z dnia 12.05.2014r.

Wdrożono kolejny etap przebudowy układu torowiska na skrzyżowaniu.

Raport nr 4 z dnia 23.04.2014r.

Rozpoczęły się prace rozbiórkowe na pierwszym etapie przebudowy skrzyżowania ulic Łagiewnickiej i Zabrzańskiej.

Raport nr 3 z dnia 04.04.2014r.

Przekazaliśmy wykonawcy teren budowy, trwa uzgadnianie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Raport nr 2 z dnia 04.04.2013r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”, „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granicy ze Świętochłowicami do Zamłynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”, w ramach realizacji Projektu pn.:„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm:

Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praga 4
Chodov, Republika Czeska
Cena oferty netto: 23.099.615,33 zł
Cena oferty brutto: 28.412.526,86 zł
Gwarancja: 120 miesięcy
Liczba otrzymanych punktów: 100.
Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Raport nr 1 z dnia 04.01.2013r.

W dniu 04.01.2013r. Tramwaje  Śląskie S.A. ogłosiły przetarg pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”, „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granicy ze Świętochłowicami do Zamłynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”, w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2013r. o godzinie 09:45. (więcej)

 
 
Polityka cookies