Zadanie nr 19

„Modernizacja torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od Pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej”.

Wykonawca:

Wartość zadania:

Termin realizacji:

Zakres prac: przebudowa sieci trakcyjnej oraz torowiska wzdłuż ul. Katowickiej na odcinku od Pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej wraz z dobudową drugiego toru.

Raporty z realizacji
 
 
Polityka cookies