Zadanie nr 49

Modernizacja torowiska w ul.Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały.

Wykonawca:
konsorcjum firm: Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska

Wartość zadania: 2.736.562,15 zł. (netto).

Termin realizacji: 25.07.2013r.

Zakres prac: przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bytomskiej w Zabrzu na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Drzymały.


Raporty z realizacji

Raport nr 13 z dnia 13.08.2013r.

Dokonaliśmy odbioru końcowego przebudowanego torowiska.

Raport nr 12 z dnia 05.08.2013r.

Wykonawca zakończył prace, zlikwidowano rozjazdy technologiczne – tramwaje kursują już dwoma torami.

Raport nr 11 z dnia 22.07.2013r.

Ułożono płyty torowe na całym ostatnim odcinku, trwają prace przygotowawcze do zabudowy szyn blokowych.

Raport nr 10 z dnia 28.06.2013r.

Wykonawca ułożył płyty torowe na kolejnym odcinku oraz przystąpił to montażu szyn.

Raport nr 9 z dnia 18.06.2013r.

Trwają prace związane z przygotowaniem podbudowy pod płyty torowe na pierwszym odcinku drugiego etapu robót.

Raport nr 8 z dnia 10.06.2013r.

Wykonawca zakończył prace związane z przebudową toru północnego, w związku z powyższym ruch tramwajowy został skierowany na nowo ułożony tor, a Wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych na drugim torze.

Raport nr 7 z dnia 24.05.2013r.

Płyty torowe zostały ułożone, Wykonawca przygotowuje się do zamocowania szyn w korytach.

Raport nr 6 z dnia 20.05.2013r.

Trwa montaż płyt torowych na drugim odcinku toru północnego.

Raport nr 5 z dnia 10.05.2013r.

Wykonawca skończył układanie nawierzchni torowej na pierwszym odcinku oraz przystąpił do wykonania koryta na kolejnym – do ul. Drzymały.

Raport nr 4 z dnia 22.03.2013r.

Wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych toru północnego.

Raport nr 3 z dnia 18.03.2013r.

Przekazaliśmy teren budowy, Wykonawca w pierwszej kolejności wprowadził tymczasową organizację ruchu. Ruch tramwajowy będzie utrzymany według dotychczasowego rozkładu jazdy – w rejonie prowadzonych prac tramwaje kursują wahadłowo po jednym torze. Wstrzymania ruchu tramwajowego będą wprowadzane w weekendy, gdy zajdzie potrzeba przebudowy rozjazdów technologicznych lub ich likwidacji.

Raport nr 2 z dnia 22.11.2012r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  „Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki
w Bytomiu (zadanie 5a), Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki w Bytomiu (zadanie nr 6), Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu (zadanie nr 44), Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały w Zabrzu (zadanie nr 49)”
w ramach realizacji Projektu pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm:

1. Skanska S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

2.  Skanska a.s.

Libalova 1/2348

149 00 Praga 4

Chodov, Republika Czeska

Cena oferty netto: 5.928.522,72 zł

Cena oferty brutto: 7.292.082,95 zł

Gwarancja: 96 miesięcy

Raport nr 1 z dnia 15.10.2012r.

W dniu 15.10.2012r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu: UE/JRP/424/12 Zadanie pn. „Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu (zadanie 5a), Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki w Bytomiu (zadanie nr 6), Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu (zadanie nr 44), Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały w Zabrzu (zadanie nr 49)” w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wpłynę 9 ofert następujących firm:

  1. Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów,
  2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków,
  3. ZUE S.A., ul. K. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków,
  4. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe “Bieżanów” Sp. z o.o., ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków,
  5. KROMISS-BISS Sp. z o.o., ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa,
  6. SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,
  7. TOR-KAR-SSON Sp. z o.o., ul. Lotnicza 63, 82-300 Elbląg,
  8. NDI S.A. oraz Construcciones y Promocienes Balzola, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot,
  9. PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o., ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław.

Obecnie trwają prace komisji przetargowej.

 
 
Polityka cookies