Zadanie nr 66a


Modernizacja75 szt. taboru typu 105N.

Pod zadanie: Modernizacja 45 szt. taboru typu 105N.

Wykonawca:  konsorcjum firm: Modertrans Poznań Sp. z o.o. oraz MPK Łódź Sp. z o.o.

Wartość zadania: 44.550.000,00 zł.

Termin realizacji: 11.01.2014r.

Zakres prac: modernizacja 45 szt. wagonów typu 105N z zastosowaniem: asynchronicznego napędu prądu przemiennego z falownikami, przetwornicy statycznej, przekształtnika o podwyższonej mocy, układu drzwiowego z systemem zabezpieczenia pasażera przed przychwyceniem, piasecznic, nagrzewnic nawiewnych, systemu informacji pasażerskiej oraz monitoringu.


Raporty z realizacji

Raport nr 28 z dnia 19.11.2013r.

Odebraliśmy ostatni wagon serii 105N HF 11 AC. Wagon 720 trafił do Rejonu nr 3 w Bytomiu.

Raport nr 27 z dnia 08.11.2013r.

Dotarły kolejne zmodernizowane wagony o numerach 672 i 688. Zmodernizowane wagony wróciły do macierzystej zajezdni R-2 w Katowicach.

Raport nr 26 z dnia 31.10.2013r.

Wykonawca dostarczył dwa kolejne wagony: 719 dla R-3 w Bytomiu oraz 760 dla R-1 w Będzinie. Do celów odbiorowych wagony zostały połączone w zestawy  2-wagonowe (719+712 i 760+754).

Raport nr 25 z dnia 18.10.2013r.

Ostatni już, bo 11 komplet wagonów przechodzi modernizację, tym razem jest to 5 wagonów (719, 720, 760, 672, 688). W trakcie odbioru przez przedstawicieli Tramwajów Śląskich S.A. robót zanikających i ulegających zakryciu 2 wagony  oczekiwały na wjazd na lakiernie, a w 3 już pomalowanych były montowane podzespoły elektryczne.

Raport nr 24 z dnia 11.10.2013r.

Odebraliśmy wagony zmodernizowane przez MPK Łódź sp. z o.o. i przekazaliśmy do eksploatacji do Rejonu nr 2 w Katowicach.

Raport nr 23 z dnia 27.09.2013r.

Rejon nr 3 w Bytomiu otrzymał zmodernizowany przez Modertrans Poznań Sp. z o.o. skład 711-712.

Raport nr 22 z dnia 29-30.08.2013r.

Wykonawca zmodernizował już 36 wagonów 105N, ostatnie 4 wagony trafiły do zajezdni w Katowicach (781 i 747) oraz w Będzinie (663 i 664).

Raport nr 21 z dnia 30-31.07.2013r.

Kolejne zmodernizowane wagony trafiły do zajezdni w Katowicach( nr 771 +772)  i Bytomiu (709 i 710). W ramach 9 kompletu wagonów do Wykonawcy wysłaliśmy wagony nr 663, 664 z Rejonu nr 1 w Będzinie oraz nr 781 i 747 z Rejonu nr 2 w Katowicach.

Strony: 1 2 3

 
 
Polityka cookies