Zadanie nr 70

„Modernizacja układów sterowania ruchem tramwajowym”.

Wykonawca:

Wartość zadania:

Termin realizacji:

Zakres prac: modernizacja układu sterowania rozjazdami wraz z wyposażeniem wagonów w urządzenia sterujące.


Raporty z realizacji 
 
 
Polityka cookies