Oferty pracy

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku – kierownik Działu Księgowości Majątkowej

26.09.2014

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:
KIEROWNIKA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MAJĄTKOWEJ

RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Nadzór nad ewidencją w księgach rachunkowych Spółki:

-        majątku (środki trwałe, wartości niematerialne),
-        rozliczenia realizowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE,
-        naliczenia amortyzacji, prawidłowości zastosowanych stawek amortyzacyjnych bilansowych oraz podatkowych,
-        rozliczenia corocznej inwentaryzacji środków trwałych,
-        sporządzania planów amortyzacji.

Nadzór i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości [...]

Ogłoszenie o wolnym stanowisku – Frezer CNC

22.09.2014

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna
zatrudnią:
pracownika na stanowisko  F R E Z E R  CNC

Wymagania:

wykształcenie zawodowe,
znajomość rysunku technicznego,
doświadczenie w pracy na stanowisku frezera CNC,
znajomość oprogramowania i programowania sterowników SIEMENS SINUMERIK 828 D.

Wymagane dokumenty:

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,
CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30.09.2014 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w [...]

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies