Oferty pracy

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku – Kierownik Rejonu Nr 4 Gliwice

17.10.2014

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko
 
KIEROWNIKA REJONU NR 4 GLIWICE

Funkcją Rejonu jest realizacja zleconych zadań przewozowych zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym taboru tramwajowego i pozaliniowego oraz infrastruktury liniowej i obiektów zlokalizowanych na terenie Rejonu.
Kierownik odpowiada za całokształt działalności Rejonu poprzez nadzór i koordynację prac:

Działu Ruchu – zatrudniającego motorniczych [...]

Ogłoszenie o wolnym stanowisku – kierownik Działu Księgowości Majątkowej

26.09.2014

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:
KIEROWNIKA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MAJĄTKOWEJ

RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1. Nadzór prawny nad dokumentacją Spółki, w tym:

majątku (środki trwałe, wartości niematerialne),
zagadnień w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów będących składnikami majątku użytkowanymi przez Spółkę,
docelowego przejmowania użytkowanych przez Spółkę składników majątku.

2. Nadzór i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości Spółki, w tym:

weryfikacja i [...]

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies