Oferty pracy

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku – Kierownik Zakładu Torów i Sieci

10.09.2014

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:
KIEROWNIK ZAKŁADU TORÓW I SIECI

Kierownik Zakładu Torów i Sieci organizuje, nadzoruje oraz odpowiada za utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury liniowej (torowo-sieciowej) realizując zadania z zakresu:

prowadzenia w sposób ciągły monitoringu stanu technicznego torowisk i urządzeń sieci trakcyjnej i kablowej oraz ich bieżącej konserwacji, remontów i napraw celem utrzymania ich sprawności technicznej [...]

Ogłoszenie o wolnym stanowisku – Dyrektor ds. Ruchu

10.09.2014

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:
D Y R E K T O R A   D S.   R U C H U
 
Dyrektor ds. Ruchu organizuje, nadzoruje oraz odpowiada za działalność pionu organizacyjnego, który realizuje zadania z zakresu:

komunikacji tramwajowej,
utrzymania sprawności technicznej taboru komunikacyjnego,
realizowania remontów taboru niekomunikacyjnego,
produkcji i regeneracji elementów torowych, w tym zwrotnic i części [...]

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies