Informacje o Projekcie

O PROJEKCIE:

Projekty pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I oraz etap II”.

Podstawowe informacje o Projektach
Spółka realizuje Projekty pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” oraz „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II”. Projekty zostały umieszczone w wykazie projektów w ramach trybu pozakonkursowego pod numerami POIiŚ 6.1-3.1 oraz POIiŚ 6.1-3.2. Planuje się współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewiduje się, że finansowanie Projektów będzie stanowić wkład własny uzyskany z finansowania dłużnego oraz środki finansowe pochodzące z dofinansowania Unii Europejskiej.

Beneficjent Projektu – Tramwaje Śląskie S.A.

Budżety Projektów
Całkowity przewidywany koszt realizacji Projektów wynosi 1.088.550.000,00 zł, z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 885.000.000,00 zł. Przy obecnym poziomie dofinansowania w wysokości 63,07% dla etapu I oraz 64,75% dla etapu II wydatków kwalifikowalnych wnioskowana wysokość dofinansowania wynosi 562.577.544,63 zł.
W rozbiciu na etapy poszczególne wartości wynoszą następująco:

Dla Projektu – etap I:
– szacunkowy maksymalny koszt  całkowity wynosi:    767.028.000,00 zł.
– maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi:    623.600.000,00 zł.
– szacunkowa kwota dofinansowania wynosi:        393.332.262,09 zł. (63,07%)

Dla Projektu – etap II:
– szacunkowy maksymalny koszt całkowity wynosi:    321.522.000,00 zł.
– maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi:    261.400.000,00 zł.
– szacunkowa kwota dofinansowania wynosi:        169.245.282,54 zł. (64,75%)

Finansowanie Projektów
– Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020 Oś Priorytetowa VI, działanie 6.1.
– Finansowanie wkładu własnego uzyskane zostanie z finansowania dłużnego.

Z czego składają się Projekty
ETAP I
– 26 zadań infrastrukturalnych o łącznej długości toru pojedynczego 78,12 km
– 1 zadanie związane z zakupem niskopodłogowego taboru tramwajowego (45 szt.)
– 1 zadanie związane z zakupem specjalistycznych pojazdów technicznych (3 szt.)

ETAP II
– 14 zadań infrastrukturalnych o łącznej długości toru pojedynczego 46,89 km

Planowany termin realizacji Projektu – etap I: 2016 – 2020 oraz Projektu – etapu II: 2018 – 2020.

Dokładną mapę projektu można obejrzeć oraz pobrać klikając TUTAJ

Potrzeby realizacji Projektów
– modernizacja istniejących torowisk i sieci tramwajowych;
– budowa nowych linii tramwajowych wraz z zakupem nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego;
– nadanie priorytetu dla komunikacji tramwajowej na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

Cele realizacji Projektów
– zwiększenie dostępności komunikacyjnej;
– stworzenie alternatywy dla komunikacji indywidualnej;
– skrócenie czasu przejazdu komunikacją miejską;
– wzrost liczby pasażerów tramwajów;
– ochrona środowiska poprzez zakup nowoczesnego taboru oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, redukcję hałasu komunikacyjnego oraz zmniejszenie emisji wibracji;
– zmniejszenie zużycia energii elektrycznej skutkujące ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych;
– poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących;
– poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Aktualności
– Spółka w dniu 29.12.2016r. złożyła wnioski o dofinansowanie w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie dla planowanych inwestycji przewidzianych do realizacji w perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków. Jednocześnie wnioski są w trakcie weryfikacji przez instytucje unijne – JASPERS, EBI.

- Dnia 16.02.2017r. podpisano umowę na roboty budowlane dla zadania 8.6 pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.

- Dnia 16.03.2017r. podpisano umowę z Konsorcjum: Kancelaria Radcy Prawnego dr Hab. Mirosław Pawełczyk z siedzibą w Warszawie i „JZP Kancelaria Adwokacka” Jarosz – Zugaj, Ziaja – Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska na świadczenie usługi pomocy prawnej.

- Dnia 18.04.2017r. podpisano umowę ze Spółką Sweco Consulting na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

 
 
Polityka cookies