Informacje o Etapie I

Zakres rzeczowy projektu pn. „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” obejmuje:
- 2 zadania związane z budową nowych linii tramwajowych,
- 24 zadania związane z przebudową istniejącej infrastruktury,
- zakup nowego taboru,
- zakup pojazdów specjalistycznych.
Poniżej przedstawiono zestawienie zadań infrastrukturalnych wchodzących w skład Etapu I:
 • Zadanie nr 1 Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu.
 • Zadanie nr 2.1 Przebudowa  infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem.
 • Zadanie nr 2.2 Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli “Będzińska” w Sosnowcu. Przebudowa pętli “Będzińska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa  infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej.
 • Zadanie nr 2.3 Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu.
 • Zadanie nr 2.7 Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze.
 • Zadanie nr 3 Budowa i modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86.
 • Zadanie nr 4 Modernizacja  infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie.
 • Zadanie nr 5.4 Przebudowa infrastruktury tramwajowej  w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego.
 • Zadanie nr 5.5 Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie.
 • Zadanie nr 6.1 Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami.
 • Zadanie nr 6.3 Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu.
 • Zadanie nr 6.4 Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego do ul. Baczyńskiego.
 • Zadanie nr 7.1 Przebudowa torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu.
 • Zadanie nr 7.2 Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru).
 • Zadanie nr 7.3 Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu.
 • Zadanie nr 7.5 Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek.
 • Zadanie nr 7.7 Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z siecią.
 • Zadanie nr 8.1 Przebudowa przejazdu drogowo – tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza.
 • Zadanie nr 8.2 Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki.
 • Zadanie nr 8.3 Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Floriana (Browaru) do granicy z Rudą Śląską.
 • Zadanie nr 8.5 Przebudowa  infrastruktury tramwajowej  wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej.
 • Zadanie nr 8.6 Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej.
 • Zadanie nr 8.7 Wymiana 4 szt. rozjazdów na pętli tramwajowej Chebzie w Rudzie Śląskiej.
 • Zadanie nr 9 Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód – zachód biegnących ul. Chorzowską oraz ul. Gliwicką.
 • Zadanie nr 10 Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców.
 • Zadanie nr 12 Modernizacja układu torowo – sieciowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie.
W zakresie zadania związanego z zakupem taboru tramwajowego planuje się:
1) zakup 8 wagonów wieloczłonowych o długości 30 – 32 m, o minimalnej pojemności wynoszącej 200 osób / wagon,
2) zakup 27 wagonów wieloczłonowych o długości 22 – 25 m, o minimalnej pojemności wynoszącej 155 osób / wagon,
3) zakup 10 wagonów jednoczłonowych o długości minimalnej 13,5 m,  o minimalnej pojemności wynoszącej 90 osób / wagon.
W zakresie wagonów o min. długości 13,5 m. zakłada się, że 2 z 10 zakupionych wagonów będą tramwajami dwukierunkowymi.
Dodatkowo w ramach Etapu I zostaną zakupione 3 pojazdy specjalistyczne (drogowo – szynowe), które wykorzystywane będą do bieżącej obsługi nawierzchni szynowej i sieci trakcyjnej:
1) zakup 2 pojazdów sieciowych,
2) zakup 1 pojazdu torowego.
Zakres projektu obejmuje również koszty tzw. zarządzania projektem w tym mi.in prowadzenie przez wyspecjalizowany podmiot, w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz promocję projektu.
 
 
Polityka cookies