Informacje o Etapie III

Zakres rzeczowy projektu pn. „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap III” obejmuje:

- 4 zadania związane z przebudową istniejącej infrastruktury,
- zakup 5 pojazdów specjalistycznych.
Poniżej przedstawiono zestawienie zadań infrastrukturalnych wchodzących w skład Etapu II:
  • Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza (zadanie nr 11.1),
  • Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej (zadanie nr 11.2),
  • Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Reńców w Katowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej (zadanie nr 11.3),
  • Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od wiaduktu DK79 do „Baterpolu” (zadanie nr 11.4).

Zadania związane z zakupem pojazdów specjalistycznych obejmują:

  • Zakup szlifierki torowej,
  • Zakup 3 pojazdów torowych,
  • Zakup pojazdu specjalistycznego – ratunkowego.
 
 
Polityka cookies