O Zakładzie

Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie powstał w 2006 roku na bazie Zakładu Usług Technicznych i Komunikacji Tramwajowej nr 2 w wyniku działań restrukturyzacyjnych. Głównym naszym zadaniem jest prowadzenie dla potrzeby Rejonów Komunikacyjnych spółki Tramwaje Śląskie S.A. gospodarki remontowej taboru tramwajowego, regeneracja i produkcja podzespołów tramwajowych, produkcja elementów torowych oraz utrzymanie systemu łączności.

Zakład nasz kontynuuje bogate stu dziesięcioletnie tradycje komunikacji tramwajowej. Pierwsza zajezdnia tramwajowa w Wielkich Hajdukach (obecny Chorzów Batory) powstała na przełomie XIX i XX wieku. Już wtedy na zajezdni znajdowały się warsztaty posiadające ślusarnię, kuźnię, nawijalnię wirników, probiernię, stolarnię oraz lakiernię.

Zakład nasz znajduje się na terenie zajezdni tramwajowej zbudowanej w latach 1929-31. Po wojnie warsztaty w Chorzowie Batorym ze względu na posiadane wyposażenie zyskały status centralnych. Wytwarzano w nich części zamienne do taboru naprawianego na miejscu i w wydziałach remontowych w Będzinie, Bytomiu i Gliwicach. W warsztatach przeprowadzono także remonty kapitalne oraz modernizacje wagonów dla wszystkich zajezdni przedsiębiorstwa. W Zakładzie Usługowo Remontowym podejmujemy działania zmierzające do jak najlepszego wykorzystania posiadanego potencjału osobowego jak i technicznego równocześnie podejmując działania mające na celu unowocześnienie posiadanego parku maszynowego.

W chwili obecnej zakład w pełni zabezpiecza potrzeby Rejonów Komunikacyjnych Tramwajów Śląskich S.A. w podzespoły do bieżącego utrzymania w sprawności technicznej eksploatowanego taboru tramwajowego. Świadczymy pełen zakres usług regeneracyjnych i produkcyjnych odnośnie maszyn, urządzeń i aparatury trakcji elektrycznej wagonów typu 105 oraz remonty kapitalne wózków wagonowych. Głównym naszym produktem są remonty kapitalne oraz modernizacje wagonów tramwajowych, które staramy się wykonywać na jak najwyższym poziomie technicznym wykorzystując w pełni posiadane zaplecze techniczne jak i bogate doświadczenie naszych pracowników.

Mając na uwadze ciągły rozwój naszej firmy pragniemy przedstawić Państwu ofertę na usługi wykonywane przez Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie.

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies