Tabor i infrastruktura

W strukturze taboru tramwajowego oprócz standardowych wagonów serii 105N (produkcji Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych “Konstal” – obecnie funkcjonującej w ramach koncernu Alstom), w tym zmodernizowanych z napędem energoelektronicznym na prąd stały i prąd zmienny, znajdują się wagony niskopodłogowe typu 2012N (produkcji PESA Bydgoszcz) i typu 116Nd (produkcji Alstom Konstal), wagony z częściowo niską podłogą dwukierunkowe typu Moderus Beta MF 16 AC BD (produkcji Modertrans Poznań), a także nabyte jako używane wagony typu E1 z Wiednia (produkcji Lohner i SGP) i dwukierunkowe wagony typu PT8 z Frankfurtu n/M (produkcji Düwag). Z tych ostatnich w wyniku modernizacji wykonywanej przez Zakład Usługowo Remontowy spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie powstają jednokierunkowe z częściowo niską podłogą wagony typu Ptm.

» Wagony liniowe

Stale podnosząc jakość świadczonych usług wagony poddawane są remontom i modernizacjom służącym poprawie wygody podróżowania oraz obniżeniu kosztów eksploatacji.

» Modernizacje wagonów tramwajowych

Posiadamy również wagony zabytkowe i historyczne – są one żywym świadectwem historii komunikacji tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu.

» Wagony zabytkowe i historyczne

Oprócz wagonów liniowych posiadamy wagony techniczne służące do transportu, odśnieżania torowisk, napraw sieci trakcyjnej oraz szkolenia kandydatów na motorniczych

» Tabor niekomunikacyjny

Tramwaje korzystają z infrastruktury technicznej – w jej skład wchodzą torowiska, sieć trakcyjna, system zasilania, obiekty i urządzenia sterowania ruchem oraz zajezdnie i warsztaty.

» Infrastruktura techniczna

W strukturze taboru tramwajowego oprócz standardowych wagonów serii 105N (produkcji Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych “Konstal” – obecnie funkcjonującej
w ramach koncernu Alstom), w tym zmodernizowanych z napędem energoelektronicznym
na prąd stały i prąd zmienny, znajdują się wagony niskopodłogowe typu 2012N (produkcji PESA Bydgoszcz) i typu 116Nd (produkcji Alstom Konstal), wagony z częściowo niską podłogą dwukierunkowe typu Moderus Beta MF 16 AC BD (produkcji Modertrans Poznań),
a także nabyte jako używane wagony typu E1 z Wiednia (produkcji Lohner i SGP)
i dwukierunkowe wagony typu PT8 z Frankfurtu n/M (produkcji Düwag). Z tych ostatnich
w wyniku modernizacji wykonywanej przez Zakład Usługowo Remontowy Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie powstają jednokierunkowe z częściowo niską podłogą wagony typu Ptm.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies