Inwestycje

Informacja na temat zrealizowanych i planowanych inwestycji

I. Zadania planowane do wykonania w 2021 r.

W 2021 r. spółka Tramwaje Śląskie S.A. planuje kontynuację robót w obrębie infrastruktury torowo – sieciowej. Wszystkie działania, prowadzone będą z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, umożliwiających osiągnięcie jak najlepszych efektów proekologicznych i skoncentrowane będą na poprawie jakości świadczonych usług publicznych w zakresie komunikacji tramwajowej.

W ramach tych działań, w 2021 r. planuje się m.in.:

 1. modernizację torowisk tramwajowych;
  • w Zabrzu, od ul. Hagera do ul. Stalmacha, w Chorzowie,
  • odcinek od ul. Parkowej do wjazdu na parking Centrum Handlowego AKS,
  • w Chorzowie wzdłuż al. BoWiD odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Racławickiej,
  • w Czeladzi wzdłuż ul. Będzińskiej odcinek od rozjazdu do stacji paliw Orlen,
  • w Będzinie w ciągu ul. Kołłątaja odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Koszelew,
  • dokończenie modernizacji głowicy wjazdowej do Zajezdni Łagiewniki w Chorzowie.
   Przedmiotowe modernizacje planuje się wykonać w technologii zapewniającej maksymalne wytłumienie wibracji, drgań i hałasu. Zabudowa nowej infrastruktury poprawi znacznie bezpieczeństwo i niezawodność transportu publicznego oraz korzystanie wpłynie na wizerunek miast.
 2. modernizację przejazdów drogowo–tramwajowych oraz rozjazdów torowych;
  Modernizacje przejazdów i rozjazdów zostaną wykonane w technologii gwarantującej ich trwałość i ograniczenie emisji energii wibroakustycznej.
 3. modernizację kolejnych wagonów tramwajowych typu PT i wagonów typu 116Nd Citadis;
 4. modernizację 2 wagonów tramwajowych typu 2012N w zakresie montażu i uruchomienia układu klimatyzacji przedziału pasażerskiego;
 5. zakup wraz z dostawą tramwaju dwukierunkowego;
 6. modernizację układów zasilania w podstacjach trakcyjnych w zakresie podstacji Chebzie w Rudzie Śląskiej i Sosnowiec w Sosnowcu;
 7. zakup maszyn i urządzeń;
  Realizacja zadania wynika z potrzeby zapewnienia sprawnej i ciągłej realizacji zadań Spółki. W ramach zadania planuje się zakupić m.in.: tokarkę podtorową, suwnicę, zasobnik energii (czyli urządzenia i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania służb technicznych spółki Tramwaje Śląskie S.A. w zakresie remontowo-naprawczym taboru i infrastruktury technicznej).
 8. modernizację oświetlenia terenu jednostek organizacyjnych spółki Tramwaje Śląskie S.A.
  Zadanie będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  W 2020 r. zadanie zostało pozytywne zweryfikowane, podpisano Umowę o dofinansowanie projektu w zakresie dotacji UE. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w 5 lokalizacjach oddziałów Spółki (R-1 Będzin, R-2 Katowice, R-3 Bytom, R-4 Gliwice, ZUR Chorzów).
 9. dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „System zdalnego sterowania OSSA (Obiektowy System Sterowania Automatyką)”;
  Celem przedmiotowego zadania jest wymiana systemu zdalnego sterowania i nadzoru pracy urządzeń podstacji trakcyjnych na nowoczesny system OSSA z jednoczesnym zakupem komputerów i innych urządzeń informatycznych oraz elementów sieci trakcyjnej (rozłączników sieciowych, napędów zwrotnic i urządzeń smarownic torowych).
 10. pozyskanie dokumentacji projektowych dla zadań infrastrukturalnych m.in. przebudowy infrastruktury torowo-sieciowej dla inwestycji planowanej w ramach Projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany węzeł przesiadkowy Mijanka w Świętochłowicach”. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Miastem Świętochłowice.

II. Zadania wykonane w latach 2018 – 2020:

 1. W ramach projektu inwestycyjnego Miasta Katowice pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych” przygotowano i wybudowano infrastrukturę tramwajową na potrzeby węzłów przesiadkowych „Zawodzie” i „Brynów Pętla”.

Zakres części tramwajowej obejmował budowę/przebudowę infrastruktury, tj. m.in.: torowisk, sieci trakcyjnej, konstrukcji wsporczych oraz systemów sterowania zwrotnicami.Węzły przesiadkowe „Zawodzie” i „Brynów Pętla” wybudowane zostały w latach 2018 – 2020. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.
Węzeł „Zawodzie”

W ramach infrastruktury tramwajowej:

 • przebudowano tor szlakowy oraz rozbudowano pętlę tramwajową o dodatkowe tory. Ogółem wykonano torowisko tramwajowe o długości 1.697,02 mtp. (w technologii szyny pływającej, na podlewie ciągłym i torowisko klasyczne);
 • wykonano 1.916 m sieci trakcyjnej (łańcuchowa i płaska);
 • posadowiono 50 słupów trakcyjnych;zamontowano sterowanie i ogrzewanie zwrotnic;
 • zabudowano kable na potrzeby zasilania i sterowania (2.618 m);
 • zabudowano kompletne urządzenia do smarowania szyn tramwajowych (6 kpl.);
 • wykonano platformy przystankowe z kostki betonowej.

Węzeł „Brynów Pętla”
W ramach infrastruktury tramwajowej:

 • wybudowano torowisko tramwajowe w rejonie węzła przesiadkowego oraz rozbudowano pętlę tramwajową o dodatkowe tory o długości ogółem 554 mtp. (torowisko klasyczne i na podlewie ciągłym);
 • wykonano 805 m sieci trakcyjnej płaskiej;
 • posadowiono 31 słupów trakcyjnych;
 • zamontowano sterowanie i ogrzewanie zwrotnic;
 • zabudowano kable na potrzeby zasilania i sterowania (610 m);
 • zabudowano kompletne urządzenia do smarowania szyn tramwajowych (2 kpl.);
 • wykonano platformy przystankowe z kostki betonowej.

2. W latach 2018 – 2020 spółka Tramwaje Śląskie S.A. realizowała również zadania inwestycyjne, których głównym celem była poprawa komfortu świadczonych usług publicznych w zakresie komunikacji tramwajowej.

Zabudowa nowej infrastruktury torowo-sieciowej poprawiła znacznie bezpieczeństwo ruchu tramwajowego i korzystanie wpłynęła na wizerunek miast. Modernizacje wykonywano w technologii gwarantującej jej trwałość i ograniczenie emisji energii wibroakustycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. Zmodernizowano łącznie:

 • torowisko tramwajowe: 18.779,6 mtp.;
 • sieć trakcyjną: 7.593 m.;
 • układy zasilania w 3 podstacjach trakcyjnych.

Zadania inwestycyjne finansowane były środkami własnymi Spółki.

Zmodernizowano m.in.:

 • węzeł rozjazdowy Katowice – Rondo;
 • torowisko tramwajowe wzdłuż ul. Staszica w Sosnowcu;
 • wiadukt tramwajowy w Sosnowcu w ciągu ul. Narutowicza;
 • torowisko tramwajowe w Zabrzu wzdłuż ul. Bytomskiej od ul. Młyńskiej do ul. Hagera;
 • przejazdy drogowo – tramwajowe i rozjazdy torowe;
 • torowisko tramwajowe w Katowicach wzdłuż al. Korfantego – Mijanka Wełnowiec,
 • torowisko tramwajowe w Katowicach wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte od Browaru do ul. Wańkowicza;
 • torowiska tramwajowe i sieć trakcyjną w Czeladzi ul. Kombatantów;
 • torowisko tramwajowe w ciągu ul. Kościuszki w Katowicach na odcinku od salonu samochodowego Skoda do ul. Huberta;
 • infrastrukturę torowo-sieciową w obrębie pętli Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej;
 • torowisko tramwajowe oraz sieć trakcyjną wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej;
 • sieć trakcyjną w Chorzowie na trasie linii nr 6, od ul. 3 Maja do ul. Nowej;
 • torowisko tramwajowe w Rudzie Śląskiej wzdłuż ul. Niedurnego.

Ponadto, w ramach Planów inwestycyjnych, w latach 2018-2020 spółka Tramwaje Śląskie S.A. kontynuowała m.in. realizację zadań związanych z:

 • modernizacją wagonów tramwajowych typu: 105Na, PT, Citadis;
 • pozyskaniem dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych;
 • modernizacją systemu łączności dyspozytorskiej
 • modernizacją systemu zdalnego sterowania OSSA (Obiektowy System Sterowania Automatyką).


III. Zadania wykonane w 2017 r.:

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i tramwajowego, w 2017 r. wykonano:

 • modernizację przejazdów drogowo-tramwajowych: na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Zgrzebnioka w Katowicach, na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i al. Korfantego w Katowicach, na skrzyżowaniu ul. Nowej i ul. Kruszcowej w Chorzowie, na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Drozdów w Katowicach, w rejonie skrzyżowania ul. Grodzieckiej w Czeladzi.
  Modernizację ww. przejazdów wykonano w technologii gwarantującej ich trwałość i ograniczenie emisji energii wibroakustycznej.
 • zakupiono i zbudowano komplety urządzeń do smarowania szyn na łukach torowiska tramwajowego w Katowicach (ul. Kościuszki 182 i ul. Obrońców Westerplatte 24) oraz w Chorzowie (ul. Stabika i ul Pola).
  Zastosowanie smarownic wpłynie korzystnie na wyciszenie przejazdu tramwajów na łukach w obrębie przedmiotowych odcinków torowiska.
 • modernizację wagonów tramwajowych typu PT.
 • modernizację układów zasilania w podstacjach trakcyjnych w zakresie podstacji Porąbka i Siemianowice.

Ponadto w ramach Planu Inwestycyjnego na 2017 r. spółka Tramwaje Śląskie S.A. rozpoczęła modernizację systemu łączności dyspozytorskiej, realizowała zadanie pn. „Przedsięwzięcia związane z poszanowaniem energii elektrycznej” w zakresie montażu podsystemu sterowania ogrzewania zwrotnic oraz zadania związane m.in. z modernizacją kanałów przeglądowych w jednostkach organizacyjnych: R-3 w Bytomiu i R-4 w Gliwicach i zadanie związane z wykonaniem pomostu roboczego w hali wozowni Zakładu Usługowo Remontowego (dla ww. zadań pozyskano dokumentacje projektowe).


IV. Zadania wykonane w 2016 r.

Z uwagi na przygotowania do wdrożenia i pozyskania w ramach perspektywy 2014-2020 finansowania ze środków unijnych projektów inwestycyjnych pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko–Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I i etap II”, działania inwestycyjne Spółki w 2016 r. ukierunkowane były w dużej mierze na pozyskiwaniu dokumentacji projektowych dla zadań infrastrukturalnych. Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i tramwajowego, w 2016r. wykonane zostały n/w zadania:

 1. Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego w ul. Gnieźnieńskiej w Katowicach – w ramach zadania przebudowano w technologii klasycznej (na podkładach strunobetonowych) fragment dwutorowego torowiska, przejazd drogowo-tramwajowy w nowoczesnej technologii tzw. „szyny pływającej”.
 2. Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach od skrzyżowania z ul. Dębową do Wesołego Miasteczka – zadanie realizowane na przełomie 2016 i 2017 r. W ramach I etapu zadania przebudowano torowisko wydzielone na podkładach strunobetonowych i podsypce tłuczniowej, wykonano przejazd drogowo-tramwajowy w technologii tzw. „szyny pływającej” oraz przejścia dla pieszych.
 3. Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeka Bytomką w Zabrzu, ul. Bytomska – kontynuacja i zakończenie zadania z 2015r.
 4. Rozbudowa peronu przystankowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej przy ul. Świętochłowickiej w rejonie ul. Fabrycznej w Bytomiu.
 5. Modernizacja wagonu tramwajowego typu PT z zabudową nowego niskopodłogowego członu środkowego.
 6. Modernizacja układów zasilania w podstacjach trakcyjnych w zakresie podstacji Porąbka.

Ponadto w ramach Planu inwestycyjnego na 2016 r. Tramwaje Śląskie S.A. realizowały zadania związane m.in. z modernizacją hal zajezdniowych (wymiana posadzki przemysłowej w Katowicach i Będzinie), z wymianą bram wjazdowych w hali remontowej w Chorzowie, z dostawą punktu socjalnego dla lokalizacji: Bytom pętla Wrocławska.

V. Zadania wykonane w 2014r.:

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i tramwajowego, na odcinkach torowisk przewidzianych do modernizacji w dalszej perspektywie czasowej, wykonywane są m.in. przebudowy przejazdów drogowo-tramwajowych w nowoczesnych technologiach.  Powyższe działania, chociaż w niewielkim stopniu,  ograniczają  emisję hałasu do otoczenia jak również zwiększają komfort podróżowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dodatkowym efektem jest estetyka wykonanych przejazdów drogowo-tramwajowych.
W ramach powyższych działań, w 2014r. wykonane zostały n/w zadania:

1. Przebudowa przejazdów drogowo-tramwajowych w ciągu ul. Będzińskiej w Sosnowcu od ul. Nowopogońskiej do granicy z Miastem Będzin.

W ramach zadania, prowadzonego wspólnie z Gminą Sosnowiec, wykonano:

a) w technologii proekologicznej (tzw. „szyny pływającej”) przejazdy drogowo-tramwajowe w rejonie pętli Będzińska, na skrzyżowaniach ulic: Będzińska – Rybna, Będzińska – Nowopogońska – Staropogońska – Orla,

b)  perony przystankowe w rejonie ul. Orla.

2. Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego w ul. Bernarda Świerczyny – Obrzeżna Północna w Mysłowicach.

W ramach zadania przebudowano w technologii klasycznej (na podkładach strunobetonowych) fragment jednotorowego torowiska,  przejazd drogowo-tramwajowy w nowoczesnej technologii tzw. „szyny pływającej” (płyty prefabrykowane z ciągłym elastycznym mocowaniem szyn), perony przystankowe (parametry peronów dostosowane zostały do obsługi osób niepełnosprawnych i tramwajów niskopodłogowych) wraz z  sieć trakcyjną.

3. Modernizacja odgałęzień podwójnych w Sosnowcu „trójkąt  Dańdówka” wraz z przejazdami I Etap.

W ramach I etapu zadania przebudowano torowisko wydzielone w technologii podsypkowej, przejazdy drogowo-tramwajowe w technologii tzw. „szyny pływającej” oraz  przejścia dla pieszych.

Celem zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu, zakupionych przez Tramwaje Śląskie S.A., nowoczesnych  wagonów niskopodłogowych  typu „2012N”  produkcji PESA Bydgoszcz wystąpiła konieczność usunięcia występujących kolizji infrastruktury przystankowej. W 2014r. wykonana została adaptacja peronu przystankowego „Bytom – Batorego” przy ul. Powstańców Warszawskich w Bytomiu wraz z niezbędną infrastrukturą (przedłużenie i poszerzenie peronu przystankowego, korekta i przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej, korekta drogi).

W 2014r. zakończono również prace związane z modernizacją wiaduktu nad ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu. W ramach zadania  rozebrano stare, zużyte technicznie przęsła
i wybudowano nową konstrukcję nośną wraz przyczółkami. Dokonano korekty przebiegu linii tramwajowej – wymieniono nawierzchnię tramwajową na podkładach strunobetonowych
w technologii podsypkowej wraz z siecią trakcyjną, co w efekcie przełożyło się na ograniczenie uciążliwości akustycznej pochodzącej z oddziaływania kół i szyn.

VI. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. od 1996 r. realizowała przedsięwzięcie inwestycyjne p.n. “Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej” współfinansowane środkami z budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostało zakończone w 2012 r. i ostatecznie rozliczone z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego  w 2013 r.

W programie rzeczowo-finansowym ww. przedsięwzięcia realizowane były m.in. niżej wymienione inwestycje:

 1. “Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Małachowskiego w Sosnowcu”

  Głównym celem inwestycji było przystosowanie torowiska tramwajowego pod względem technicznym i oddziaływania dynamicznego tramwaj-podtorze do obowiązujących wymogów technicznych spełniających normatywy wynikające z ustawy o kształtowaniu i ochronie środowiska. Zmodernizowano 398,4 m toru pojedynczego torowiska tramwajowego w technologii proekologicznej oraz przebudowano sieć trakcyjną.

  Zadanie zrealizowane było w latach 1996-1997.
  Źródło finansowania: budżet państwa.

 2. “Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie”

  W ramach zadania wykonano m.in. modernizacja torowiska o długości 1456 m toru pojedynczego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do ul. Bojowników o Wolność i Demokrację wraz z siecią trakcyjną.

  Zadanie zrealizowane było w latach 1997-1998.
  Źródło finansowania: budżet państwa.

 3. “Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3-go Maja w Sosnowcu”

  Zmodernizowano torowisko tramwajowe o długości 1422 m toru pojedynczego w technologii proekologicznej z użyciem geotekstylii na odcinku od Ronda Dębińska do ul. Mościckiego. Zaadoptowany układ torowy dla wprowadzenia tramwajów nowej generacji przyczynił się do poprawienia komfortu podróżowania.

  Zadanie zrealizowane było w latach 1996-1997.
  Źródło finansowania: budżet państwa.

 4. “Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej w Świętochłowicach”

  Zmodernizowano 1664,4 m toru pojedynczego, uzyskano efektu ekologicznego poprzez ograniczenie emisji energii wibroakustycznej. Poprawiono komfort podróżowania.

  Zadanie zrealizowano w latach 2002-2003.
  Źródła finansowania: budżet państwa, środki własne.

 5. “Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Wolności w Zabrzu”

  Przebudowano torowisko tramwajowe na odcinku 1043mb toru pojedynczego.

  Zadanie zrealizowane zostało w latach 1998 – 2003.
  Źródła finansowania: budżet państwa, środki własne.

 6. “Modernizacja korytarza trasy nr 6/41 umożliwiającej funkcjonowanie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego”

  w tym m.in.:
  – wykonano modernizację torowiska tramwajowego na trasie linii 6/41,
  – zmodernizowano torowisko tramwajowe w ul. Kochanowskiego w Katowicach (451mtp) w technologii szyny węgierskiej – metoda bezpodsypkowa o ciągłym podparciu szyny; jest to technologia znacząco zmniejszająca hałas i wibracje wywoływane przez przejeżdżające wagony tramwajowe a zarazem umożliwiająca swobodne korzystanie z torowiska przez samochody; stosowana na torowiskach niewydzielonych,
  – zmodernizowano system zasilania poprzez wybudowanie 4 stacji prostownikowych trakcyjnych: “Bracka” i “Park Kościuszki” w Katowicach, “Pogoda” i “Łagiewniki” w Bytomiu wraz z liniami kablowymi średniego napięcia, trakcyjnymi i sygnalizacyjnymi,
  – zabudowano urządzenia dla priorytetowego przejazdu tramwaju przez 8 skrzyżowań w Bytomiu, Chorzowie i Katowicach,
  – wykonano automatyczne sterowanie 15-stoma rozjazdami w Bytomiu, Chorzowie i Katowicach,
  – wymieniono sieć trakcyjną i słupy trakcyjne wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach, wykonano m.in. demontaż starych słupów trakcyjnych oraz montaż nowych 115 szt. słupów wraz z osprzętem sieci trakcyjnej, przewodem jezdnym i linką nośną,
  – wymieniono sieć trakcyjną i słupy trakcyjne wzdłuż ul. Chorzowskiej w Bytomiu, wykonano m.in. demontaż starych słupów trakcyjnych oraz montaż nowych 94 szt. słupów wraz z osprzętem sieci trakcyjnej, przewodem jezdnym i linką nośną,
  – przystosowano zajezdnię w Katowicach Zawodziu do potrzeb obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego w tym m.in. zakupiono i zamontowano tokarkę podtorową,
  – zmodernizowano torowisko tramwajowe od Łagiewnik do Osiedla Arki Bożka w Bytomiu (1918 mtp) na podkładach żelbetonowych,
  – wykonano 3 odcinki ekranów akustycznych na wysokości osiedla Arki Bożka w Bytomiu (inwestycja była współfinansowana przez Gminę Bytom),
  – zmodernizowano torowisko (868mtp) , wykonano część elektroenergetyczną, przebudowano peron przystankowy oraz wykonano prace związane z automatyką sterowania rozjazdami w obrębie pl. Sikorskiego w Bytomiu.

  Zadanie realizowane jest od 1997 r.
  Źródła finansowania: budżet państwa, środki własne.

  W ramach zadania planuje się m.in.:
  – roboty sieciowe w obrębie pl. Sikorskiego, ul. Jagiellońskiej, Moniuszki, Katowickiej i pl. Kościuszki w Bytomiu,
  – modernizacja przystanków na trasie linii 6,
  – zabudowę 2 szt. napędów zwrotnicy EEA- 6 (wjazd na Pętlę Zachodnią w Chorzowie z toru kierunek Katowice, wjazd Pętlę Wschodnią w Chorzowie z toru kierunek Katowice).

 7. “Modernizacja torowiska na odcinku Katowice Rynek – Zajezdnia”

  W ramach zadania zmodernizowano 6433 mtp, w tym:
  – odcinek od ul. Bogucickiej do zajezdni tramwajowej Zawodzie o długości 2971,60 mtp w technologii podsypkowej (szyny ułożone na podkładach strunobetonowych z przytwierdzeniem przekładkami SB), 
  – odcinek od Rynku do ul.  Bogucickiej o długości 3461,40 mtp w technologii bezpodsypkowej (szyny rowkowe ułożone w kanale szynowym w prefabrykowanej płycie torowej, wypełnionym masą zalewową).

  Zadanie realizowane w latach 2007-2009.
  Źródła finansowania: budżet państwa, środki własne – dokapitalizowanie Spółki Tramwaje Śląskie S.A. przez Gminę Katowice.

  W 2010 r. planuje się przebudowę sieci trakcyjnej (finansowanie: budżet państwa, środki własne).

 8. “Przebudowa torowiska w ul. Gliwickiej w Katowicach”

  W ramach zadania:
  – zmodernizowano 3652,61mtp w technologii konstrukcji torowiska na prefabrykowanych płytach żelbetowych z rozbudowanym układem wibroizolacji szyn tramwajowych oraz z zastosowaniem geowłóknin wzmacniających podłoże gruntowe w celu uniknięcia głębokich wykopów, wymiany gruntów słabonośnych itp.,
  – przebudowano sieć trakcyjną – uwolniono budynki od mocowań sieci trakcyjnej i przewieszono na nowe konstrukcje wsporcze ( 85 szt. słupów trakcyjnych),
  – rozbudowano rozdzielnicę prądu stacji prostownikowej tramwajowej “Bracka” w Katowicach.

  Zadanie realizowane w latach 1999-2009.
  Źródła finansowania: budżet państwa, środki własne.

 9. “Przebudowa torowiska tramwajowego linii 17 w ul. Łagiewnickiej i Barlickiego w Świętochłowicach”

  W ramach tego zadania zmodernizowano nawierzchnię torowiska tramwajowego na odcinku linii 17 (w rejonie skrzyżowania ul. Chorzowskiej z pl. Słowiańskim, przez ul. Barlickiego do ul. Łagiewnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Astrów w Świętochłowicach) polegającą na wymianie nawierzchni torów i rozjazdów w obszarze istniejącego pasa drogowego z odtworzeniem i korektą istniejącej geometrii torów i rozjazdów. Modernizacją zostały objęte tory o łącznej długości 1011 mtp i 3 rozjazdy zwyczajne. Na ww. odcinku została przebudowana sieć trakcyjna o łącznej długości 1267 m.

  Zadanie realizowane w latach 2007-2009.
  Źródła finansowania: budżet państwa, środki własne.

 10. “Modernizacja taboru pod kątem techniczno-użytkowym”

  Modernizacja taboru tramwajowego z zastosowaniem układów impulsowych rozruchu i hamowania tramwaju. W latach 2007 – 2009 zmodernizowano 28 szt wagonów tramwajowych typu 105Na. Modernizacja polegała na:

  a) w trzech wagonach zmodernizowanych zastosowano nowy wystrój wnętrza z wprowadzeniem tapicerowanych forteli pasażerskich, wykonano podłogi antypoślizgowe oraz ogrzewanie nawiewne , zamontowano przetwornicę statyczną skutkującą obniżeniem energii wibroakustycznej oraz oszczędnością energii elektrycznej, nowy układ drzwi wprowadzający poprzez rewersowanie płatów drzwi podwyższony standard bezpieczeństwa pasażerów, jednopołówkowy odbierak prądu poprawiający współpracę z siecią trakcyjną i nowy mechanizm hamulca szczękowego z samoregulacją luzu pomiędzy szczękami a bębnem hamulcowym. Dodatkowo w dwóch wagonach wprowadzono nowoczesny design ściany czołowej i tylnej poprawiając tym samym estetykę wagonu.

  b) w pięciu wagonach modernizacja obejmowała wprowadzenie energoelektronicznego układu napędowego prądu stałego, przetwornicy statycznej, układu drzwiowego z rewersowaniem płatów drzwi, nowego designu ściany czołowej i tylnej, nowego wystroju wnętrza, urządzeń klimatyzacji oraz ogrzewania kabiny poprawiających ergonomię pracy motorniczego, jednopołówkowego odbieraka prądu, mechanizmów szczękowych z samoregulacją luzu.

  c) w pozostałych 20 szt. wagonach tramwajowych wprowadzono impulsowe układy prądu stałego regulacji rozruchu i hamowania wagonem opartego na tyrystorach GTO jak również wprowadzono nowoczesne podzespoły m. in. przetwornice statyczne , przekszałtniki o podwyższonej mocy, układy drzwiowe z systemem zabezpieczenia pasażera przed przychwyceniem, mechanizmy hamulca szczękowego z samoregulacją luzu, systemy grzewczo-wentylacyjne i urządzenia schładzające (klimatyzacja) w kabinie motorniczego, nagrzewnice nawiewne w przedziale pasażerskim.

  Celem powyższych modernizacji jest poprawa efektywności i niezawodności prowadzenia komunikacji tramwajowej przez poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa eksploatacji wagonów, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zwiększenie żywotności konstrukcji, poprawa ergonomii stanowiska pracy motorniczego oraz polepszenie estetyki zewnętrznej i wewnętrznej wagonów, komfortu podróżowania, zmniejszenie emitowanej przez wagon energii wibroakustycznej.

  Ponadto w roku 2010  planuje się modernizację 8 szt. wagonów w ww. zakresie oraz zakup używanych wagonów tramwajowych z zagranicy.

Realizacja ww. zadań pozwoliła m.in.: podnieść komfort podróżowania, znacznie skróciła czas przejazdu, poprawiła płynność jazdy, przyczyniła się do ograniczenia emisji energii wibroakustycznej co wyraźnie wpłynęło na poprawę warunków zamieszkania i zdrowia mieszkańców.

W ramach “Kompleksowej przebudowy tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej” planuje się również na najbliższe lata realizację następujących zadań:

 • Budowa linii tramwajowej do osiedla Miechowice w Bytomiu,
 • Przedłużenie linii nr 15 do osiedla Zagórze w Sosnowcu,
 • Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bytomskiej, Starokościelnej i Powstańców w Mysłowicach,
 • Przebudowa torowiska na odcinku od przystanku Chorzów Flota do przystanku Łagiewniki Cmentarz.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies