Biuletyn Informacji Publicznej

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna

41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

tel.: 32 246 60 61, 32 246 60 64, 32 246 60 65
e-mail: ts@tram-silesia.pl
NIP: 634-01-25-637, REGON: 270561663

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
pod numerem KRS 0000145278
o kapitale zakładowym wynoszącym 149 885 310 zł.
Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

Załatwianie spraw

Skargi i wnioski oraz inne sprawy kierowane do Spółki można składać pisemnie w Kancelarii Zarządu lub w sekretariatach Rejonów / Zakładów – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 Sprawy można kierować również pocztą elektroniczną na adres Zarządu Spółki lub Rejonów / Zakładów.


Numer konta bankowego

Bank Pekao S.A. O/Gliwice: 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893


Regulamin świadczenia usług pozasądowej windykacji wierzytelności

Klikając TUTAJ można pobrać w.w. regulamin. Tekst Regulaminu jest zamieszczony w formacie PDF.

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Robert Jańczuk
  • Data udostępnienia: 12.11.2008
  • Data ostatniej modyfikacji: 7.07.2023
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies