Ogłoszenia o zamówieniach

 

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Informujemy, że do postepowań o zamówienia publiczne prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, wszczętych po 18 października 2018 r., Spółka Tramwaje Śląskie S.A. wykorzystuje Platformę przetargową.

 

Ogłoszenia o zamówieniach sektorowych

Informujemy, że postepowania o zamówienia sektorowe niepodlegające ustawie Prawo zamówień publicznych, do których zastosowanie ma „Regulamin udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A.”, Spółka prowadzi na dotychczasowych zasadach, jak również wykorzystuje Platformę zakupową.

 

Archiwum

Poprzednia wersja Platformy Zakupowej v1.0

 

Archiwum ogłoszeń o zamówieniach

Archiwum ogłoszeń o zamówieniach

 


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kontakt telefoniczny: 32 246 60 61, 32 246 60 64, 32 246 60 65
p. Joanna Urych - wew. 381,
p. Dorota Osadnik - wew. 417,
p. Dorota Bochnia - wew. 382,
p. Magdalena Krawczyk - wew. 382,
faks - wew. 467.

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies