Produkcja elementów torowych

Warsztat Zwrotnic produkuje elementy torowe dla potrzeb śląsko-dąbrowskich tramwajów od 1948 roku. Wykonywaliśmy również rozjazdy i skrzyżowania tramwajowe dla zakładów komunikacji miejskiej Poznania, Wrocławia, Szczecina, Częstochowy, Gorzowa Wielkopolskiego i Elbląga. Produkowaliśmy zwrotnice typowe dla polskich układów torowych i zwrotnice z iglicami ze stali manganowej dla miasta Aleksandria w Egipcie. W oparciu o te doświadczenie możemy podjąć się wykonania nietypowych zleceń, w zakresie produkcji elementów torowych dla tramwaju, według żądań klientów, z dostarczonej dokumentacji. Posiadamy dobrze wyszkoloną i sprawną załogę. Jesteśmy w stanie wykonać wszelkie prace w naszej specjalności solidnie i na żądany termin. Posiadamy stosowne do tego rodzaju prac urządzenia i park maszynowy.

Zwrotnice

Standardowo produkujemy zwrotnice o rozstawie 1435 mm i promieniu zwrotu 50 m oraz długości 5300 mm. Jesteśmy w stanie wykonać zwrotnice o innych parametrach.


Zwrotnica typu ZN-50 (z iglicami typu kolejowego)

Jest to konstrukcja szczególnie polecana do zabudowy w jezdniach o dużym natężeniu ruchu samochodów. Zwrotnica tego typu jest odporna na zanieczyszczenia łoża iglicy będące przyczyną awarii elektrycznego mechanizmu przestawiania zwrotnicy. W wykonaniu standardowym przystosowana jest do współpracy z napędami firmy Hanning & Kahl oraz Bombardier-ZWUS Katowice. Iglice wykonane są z kształtownika I 49, stosowanego do wyrobu iglic kolejowych, dzięki dużemu przekrojowi iglica tego typu jest sztywna, co korzystnie wpływa na spokojną i pewną współpracę z napędem. Mocowanie iglic w gniazdach nie sprawia trudności podczas ewentualnej wymiany. Konstrukcja zwrotnicy jest spawana. Zwrotnica może być wyposażona w ogrzewanie.

Zwrotnica z iglicami typu kolejowego


Przyrządy wyrównawcze

Oferujemy przyrządy wyrównawcze wykonane z szyn tramwajowych lub kolejowych. Zabezpieczają one torowisko przez wystąpieniem naprężeń w szynach wywołanych zmieniającą się temperaturą. Zaleca się stosować te przyrządy w okolicach rozjazdów, przejazdów, wiaduktów i mostów. Przyrządy mogą być wyposażone w łączniki z miedzi ułatwiające przepływ prądu, zabezpieczone w sposób trwały przed kradzieżą.

Przyrząd wyrównawczy z szyn Ri60


Przyrząd wyrównawczy z szyn S49Rozjazdy i krzyżownice

Rozjazdy wykonujemy z szyn typu Ri60 lub Ri60N. Krzyżownice są elementami spawanymi złożonymi z szyn typu VKRi60 z wystruganymi długimi rampami najazdowymi na blok i kęsisk stalowych, o wytrzymałości porównywalnej z własnościami szyn. Taka konstrukcja pozwala na spokojną jazdę wagonu tramwajowego po krzyżownicach. Rozjazdy wykonujemy według dokumentacji zlecającego.

Krzyżownice blokowe do rozjazdów


Inne wyroby

Ponadto oferujemy:
– poprzeczki płaskie (BN-91/9394-01/05)
– poprzeczki okrągłe (BN-91/9394-01/06)
– śruby hakowe (BN-91/9394-01/02)
– łubki płaskie (BN-91/9394-01/03)
– łubki przejściowe (BN-91/9394-01/04)
– giętarki ręczne do szyn tramwajowych
– skrzynie odwadniające do torowisk tramwajowych
– skrzynki ogrzewania zwrotnicy

Skrzynka ogrzewania zwrotnicy
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies