Cele i korzyści

Cele jakościowe

 • zahamowanie postępujących procesów degradacyjnych systemu komunikacji zbiorowej,
 • poprawę ogólnej sprawności i niezawodności systemów komunikacji publicznej,
 • poprawę ogólnego wizerunku, atrakcyjności i komfortu systemu transportu publicznego,
 • poprawę obsługi transportowej w rejonie kluczowych obiektów na terenie aglomeracji,
 • zintegrowanie istniejących systemów komunikacji publicznej,
 • wypracowanie podwalin pod wspólną politykę transportową dla wszystkich miast aglomeracji,
 • poprawę  stanu środowiska przyrodniczego dzięki ograniczeniu emisji hałasu i wibracji,

Cele ilościowe

 • zwiększenie liczby pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport publiczny o około 3 600 000  osób w skali roku,
 • skrócenie czasu przejazdu pomiędzy miastami o około 5-10%,
 • zwiększenie dostępności komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo poprzez przebudowę platform przystankowych – około 61 szt,
 • podniesienie komfortu podróżowania poprzez zakup 45 szt. nowego taboru (30 szt. tramwajów i 15 szt. trolejbusów) i zmodernizowanie 75 szt. tramwajów 105N.
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania komunikacji tramwajowej i trolejbusowej poprzez ograniczenie strat czasu tramwajów i trolejbusów spowodowanych koniecznością nieuzasadnionego hamowania i przyspieszania oraz postoju w punktach kolizyjnych, co istotnie  poprawi płynność jazdy.
 
 
Polityka cookies