Zakres

Przedsięwzięcie „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowane jest na południu Polski, w granicach województwa śląskiego w ramach tzw. Aglomeracji Górnośląskiej.

Projekt podzielony jest na dwa podprojekty:

1. Podprojekt 1 – realizowany przez Tramwaje Śląskie S.A.

2. Podprojekt 2 – realizowany przez Miasto Tychy i Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

Inwestycje realizowane w ramach Podprojektu nr 1 zlokalizowane są na trzech tramwajowych ciągach komunikacyjnych, łączących główne miasta Aglomeracji Górnośląskiej (Bytom, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec i Zabrze), natomiast inwestycje realizowane w ramach Podprojektu nr 2 usytuowane są na terenie miasta Tychy.

Zakres przedmiotowy

1. Podprojekt 1

 • zmodernizowanie ok. 48 km toru pojedynczego,
 • rozbudowę infrastruktury torowej i sieciowej,
 • zakup 30 szt. nowoczesnego taboru częściowo niskopodłogowego,
 • modernizację 75 szt. tramwajów 105N.

2. Podprojekt 2

 • modernizację 5,53 km sieci trakcji trolejbusowej,
 • zakup 15 nowoczesnych trolejbusów,
 • budowę 2 wielopoziomowych parkingów.

1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury tramwajowej na 3 głównych ciągach komunikacyjnych (realizacja 27 zadań infrastrukturalnych – modernizacja około 46 kilometrów torowiska, rozbudowa sieci tramwajowej oraz przebudowa sieci trakcyjnej) na terenie 6 gmin Aglomeracji Górnośląskiej.

Ciąg nr 1 (Katowice Brynów – Chorzów – Bytom) – orientacyjny koszt ok. 71,05 mln zł

- 7 zadań infrastrukturalnych,

- 10,59 km zmodernizowanych tras.

Ciąg nr 2 (Sosnowiec Zagórze – Katowice – Chorzów – Świętochłowice – Bytom) – orientacyjny koszt ok. 207,41 mln zł

- 14 zadań infrastrukturalnych,

- 28,58 km zmodernizowanych tras.

Ciąg nr 3 (Bytom – Ruda Śląska – Zabrze) – orientacyjny koszt ok. 49,69 mln zł

- 6 zadań infrastrukturalnych,

- 6,77 km zmodernizowanych tras.

2. Zakup nowych pojazdów częściowo niskopodłogowych.

3. Modernizacja wagonów typu 105N.

W projekt pośrednio zaangażowany jest również Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), który jest organizatorem komunikacji publicznej na terenie Aglomeracji Górnośląskiej. KZK GOP zleca (na podstawie zawartej umowy) obsługę komunikacji tramwajowej spółce Tramwaje Śląskie S.A.

Zakres techniczny Projektu dotyczącego modernizacji infrastruktury tramwajowej

Element infrastruktury

Zakres prac

Technologia

Torowisko i sieci trakcyjne

 • przebudowa torowisk na wskazanych odcinkach
 • dobudowa toru tramwajowego
 • wymiana sieci trakcyjnej na wyznaczonych odcinkach
 • budowa i przebudowa tramwajowych peronów przystankowych z dostosowaniem ich do obsługi osób niepełnosprawnych
 • przebudowa nawierzchni drogowych
 • budowa odwodnienia torowiska włączonego do istniejącej kanalizacji deszczowej
 • torowisko wydzielone z jezdni – konstrukcja podsypkowa
 • tor na podkładach strunobetonowych z mocowaniem sprężystym
 • torowisko w jezdni / przejazdy drogowo-tramwajowe konstrukcja bezpodsypkowa, określana jako system masy odsprężynowanej z szyną pływającą
 • szyny tramwajowe wraz z podkładami
 • wkładki wibroizolacyjne do komór szynowych
 • maty wibroizolacyjne pionowe
 • przekładki podszynowe wibroizolacyjne
 • maty wibroizolacyjne
 • zalewę z żywic poliuretanowych
 • odwodnienie – dren francuski, studzienki, rury PCV
Sieć trakcyjna trolejbusowa
 • Wymiana sieci trakcji trolejbusowej
 • Budowa sieci trakcji trolejbusowej
 • zabudowa elektronicznych zwrotnic 600V
 • zastosowanie przewodu trakcyjnego typu DJP 100 oraz pomocniczych stalowych linek nośnych o przekroju 25mm2
 • zastosowanie izolatorów 228110

Tabor tramwajowy

Modernizacja

 • wymiana układów napędowych z tradycyjnych (oporowych) na napędy prądu przemiennego z falownikami wykonanymi w technologii IBT z zastosowaniem asynchronicznego napędu prądu przemiennego
 • wymiana przetwornic elektromaszynowych (wirujących) na przetwornice statyczne (elektroniczne)
 • zastosowanie nowych maszyn napędu drzwi systemu IFE/IGE

Tabor tramwajowy

Zakup nowych

 • częściowo niskopodłogowy
 • znaczny udział miejsc siedzących
 • wyposażenie w urządzenia systemowe m.in. w urządzenia: systemu nadzoru ruchu tramwajów, systemu informacji pasażera, do sterowania zwrotnic.
Tabor trolejbusowy Zakup nowych
 • napęd: silnik trakcyjny elektryczny asynchroniczny,
 • nadwozie: długości 12m w 100% niskopodłogowe z 3 dwuskrzydłowymi drzwiami. Ilość miejsc stojących min 52,
 • instalacja do autonomicznej jazdy umożliwiająca przejazd trolejbusu bez zasilania z sieci trakcyjnej na odcinku 0,5 km,
 • monitoring

Przedsięwzięcie „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz infrastrukturą towarzyszącą – etap II” zlokalizowane jest na południu Polski, w granicach województwa śląskiego w ramach tzw. Aglomeracji Górnośląskiej.

Inwestycje realizowane w ramach Projektu  zlokalizowane są na trzech tramwajowych ciągach komunikacyjnych, łączących główne miasta Aglomeracji Górnośląskiej (Bytom, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, Świętochłowice i Zabrze).

Zakres przedmiotowy

 • zmodernizowanie ok. 15 km toru pojedynczego,
 • rozbudowę infrastruktury torowej i sieciowej,
 • zakup 12 tramwajów z udziałem niskiej podłogi nie mniejszym niż 20%,
 • budowę myjni tramwajowej,
 • modernizację układów sterowania ruchem.
 
 
Polityka cookies