Zadania

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, POIS.07.03.00-00-012/11

W tabelach poniżej przedstawiono zakres Projektu z podziałem na Podprojekty.
Realizacja zadań infrastrukturalnych oraz modernizacja i dostawa taboru przewidziana jest na lata 2012 – 2015.

Podprojekt 1

Nr zadania Nazwa zadania Długość torowiska [m]
Ciąg tramwajowy nr 1
1 Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim. 2250
3 Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej 1288
4 Modernizacja koncowego odcinka linii tramwajowej w Katowicach Brynowie (wraz z dobudową drugiego toru) 312
5a Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu. 298
6 Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki. 87
8 Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina. 569
37 Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach. 801
Ciąg tramwajowy nr 2
11a Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego “Lisa” do granicy miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej. 1572
12 Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie. 1736
13 Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. 430
14 Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie. 281
15 Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. Przebudowa sieci trakcyjnej. 2478
16 Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku. Przebudowa sieci trakcyjnej. 739
20 Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem (dobudowa drugiego toru na połączeniu z Sosnowcem) 1460
26 Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego – odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego. 360
27 Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu z ul. Jana Sobieskiego. 219
27a Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od połączenia torowego do granic miasta z Katowicami ( wraz z dobudową drugiego toru). Przebudowa sieci trakcyjnej. 721
28 Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyżowanie z Parkową i Mościckiego. 105
29 Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Pętli Zagórze. 3792
38 Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. 752
62 Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie. 1447
Ciąg tramwajowy nr 3
44 Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek. 55
49 Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały. 466
50 Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami. 280
51 Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu. 1782
53 Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); ul. Katowickiej (10 m); 481
55 Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej. 2511
Tabor
64 Zakup nowego środka transportowego. 30 szt.
66 Modernizacja tramwajów 105N 75 szt.

Podprojekt 2

Lp.   
Nazwa Zadania ilość
1 Wymiana sieci trakcji trolejbusowej 4,8 km
2 Budowa sieci trakcji trolejbusowej 0,72 km
3 Zakup nowoczesnych niskopodłogowych trolejbusów 15 szt.
4 Budowa wielopoziomowych parkingów Park&Ride 2 szt.

 

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, POIS.07.03.00-00-038/13

 

Nr zadania Nazwa zadania Długość torowiska [m]
Ciąg tramwajowy nr 1
18 Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki 450
60 Przebudowa pętli tramwajowej Rynek – Wolności w Chorzowie 1 730
Ciąg tramwajowy nr 2
9 Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej  w Katowicach. 60
10 Modernizacja sieci trakcyjnej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Chorzowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałeczki do granicy miasta Świętochłowice -
11 Modernizacja układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie – przebudowa głowicy rozjazdowej na wjeździe do Zakładu. 600
17 Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piaśnik do Bytomia Łagiewniki 3 590
30 Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami 130
31 Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu  ul. Piłsudskiego i ul. 3 Maja w Sosnowcu 500
32 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka 900
33 Przebudowa węzła rozjazdowego w Sosnowcu na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i 3 Maja 280
34 Przebudowa nawierzchni torowo – drogowej w ul. 3 Maja w Sosnowcu. 1 400
39 Przebudowa torowiska tramwajowego w Katowicach Szopienicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Brynicy do skrzyżowania z ul. Ratuszową 1 030
40 Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Pętli Zawodzie -
Ciąg tramwajowy nr 3
48 Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej. 1 800
52 Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra, Plac Krakowski Wiktora Brysza do skrzyżowania
z ul. Wolności.
1 300
Tabor i infrastruktura towarzysząca
68 Zakup 12 wagonów tramwajowych z udziałem niskiej podłogi nie mniejszym niż 20% 12 szt.
69 Myjnia tramwajowa. 1 szt.
70 Modernizacja układów sterowania ruchem tramwajowym. -
 
 
Polityka cookies