Aktualności

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • 29.10.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Aneksy do Umów o dofinansowanie zwiększające poziom dofinansowania do 80% wydatków kwalifikowanych. Tym samym dofinansowanie na realizację Projektów wynosi łącznie  545,44 mln zł.
 • 15.07.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Modernizacja układów sterowania ruchem tramwajowym” (zadanie nr 70). Termin otwarcia ofert wyznaczono na 21.08.2015 r. Więcej informacji w zakładce “Zamówienia
 • 03.07.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z  firmą Skanska S.A. na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej (zadanie nr 48) i Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra, Plac Krakowski, Wiktora Brysza do skrzyżowania z ul. Wolności (zadanie nr 52). Łączna wartość umowy wynosi 20,65 mln zł.
 • 02.07.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o. o. oraz Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie – przebudowa głowicy rozjazdowej na wjeździe do Zakładu. Łączna wartość umowy wynosi 2,96 mln zł.
 • 16.06.2015 r. Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: “Europa to My” oraz “Polska: Operacja zmiana
 • 03.06.2015 r. W związku z rozpoczęciem przebudowy torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej, Chorzowskiej i 3 Maja w Świętochłowicach od dnia 05 czerwca zwieszone zostaje kursowanie linii nr 11.
  Na ul. 1 Maja w Katowicach w dniach 06-07 czerwca prowadzone będą prace związane z montażem nowej sieci trakcyjnej. W związku z powyższym  na odcinku od zajezdni w Zawodziu do Rynku nastąpi wstrzymanie ruchu tramwajowego.
 • 31.05.2015 r. W Katowicach dopuszczono do ruchu torowisko tramwajowe wzdłuż ul. Gliwickiej  (zadanie nr 11a) oraz na skrzyżowaniu z ul. Bracką (zadanie nr 9). W Sosnowcu zabudowano rozjazdy technologiczne w ul. 3 Maja oraz ul. Piłsudskiego umożliwiające rozpoczęcie przebudowy drugiego toru w ul. 3 Maja (zadanie nr 33 i 34), rozpoczęcie prac na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i 3 Maja (zadanie nr 31) oraz w ul. Sienkiewicza (zadanie nr 32).
 • 30.04.2015 r. Informujemy, że od 01.05.2015 r. rozpoczynają się prace związane z przebudową przejazdu drogowo – tramwajowego w ul. Brackiej w Katowicach. Więcej informacji dotyczących organizacji ruchu drogowego i tramwajowego w zakładce “Raporty z realizacji
 • 20.04.2015 r. Zapraszamy na targi transportu publicznego SilesiaKOMUNIKACJA, które odbędą się 22-23 kwietnia 2015 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.
 • 14.04.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z  konsorcjum firm NDI S.A.  oraz NDI Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62).
 • 09.04.2015 r. Tramwaje Śląskie ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych dla zadania pn. Modernizacja układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie – przebudowa głowicy rozjazdowej na wjeździe do Zakładu” (zadanie nr 11) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 20.05.2015 r. Więcej informacji w zakładce “Zamówienia“.
 • 08.04.2015 r. Informujemy że 11 kwietnia br. rozpocznie się drugi etap prac w ciągu ulicy Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładów jazdy dostępne są na stronie KZK GOP.
 • 23.03.2015 r. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm NDI S.A. oraz NDI Sp. z o.o. Więcej informacji w zakładce “Zamówienia
 • 10.03.2015 r. Tramwaje Śląskie ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych dla zadań „Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej” (zadanie nr 48), “Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra, Plac Krakowski, Wiktora Brysza i Wolności” (zadanie nr 52). Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 17.04.2015 r. Więcej informacji w zakładce “Zamówienia“.
 • 20.02.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z  konsorcjum firm NDI S.A.  oraz NDI Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. Modernizacja torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul 3 Maja w Sosnowcu (zadanie nr 31), Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka (zadanie nr 32), Przebudowa węzła rozjazdowego w Sosnowcu na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i 3 Maja (zadanie nr 33). Łączna wartość umowy wynosi 9,80 mln zł.
 • 06.02.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Aneks do Umowy o dofinansowanie zwiększający poziom dofinansowania z 59% do 64,25%. Tym samym dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 348,11 mln zł.
 • 16.01.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym DABUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni torowo-drogowej w ul. 3 Maja Sosnowcu (zadanie nr 34). Łączna wartość umowy wynosi 2,88 mln zł.
 • 15.01.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z firmą ZUE S.A. na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Pętli Zawodzie (zadanie nr 40). Łączna wartość umowy wynosi 1,48 mln zł.
 • 27.11.2014 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z firmą Modertrans Poznań Sp. z o. o. na dostawę 12 wagonów tramwajowych z udziałem niskiej podłogi nie mniejszym niż 20%. Łączna wartość umowy wynosi 47,40 mln zł.
 • 06.11.2014 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym “AKBUD” Krystyna Fabian na wykonanie myjni tramwajowej na terenie Rejonu nr 2. Łączna wartość umowy wynosi 2,98 mln zł.
 • 24.10.2014 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym DABUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa sieci trakcyjnej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Chorzowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałeczki do granic miasta Świętochłowice (zadanie nr 10). Łączna wartość umowy wynosi 3,81 mln zł.
 • 08.10.2014 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o. o. oraz Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa pętli tramwajowej Rynek – Wolności w Chorzowie (zadanie nr 60). Łączna wartość umowy wynosi 11,75 mln zł.
 • 10.09.2014 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm Skanska S.A. i Skanska a.s. na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piaśnik do Bytomia Łagiewniki (zadanie nr 17) i Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki (zadanie nr 18). Łączna wartość umowy wynosi 14,86 mln zł.
 • 20.08.2014 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Umowę o dofinansowanie Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 172,20 mln zł, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 140,00 mln zł.
 • 14.08.2014 r. Miasto Katowice wraz z Tramwajami Śląskimi S.A. zawarły umowę z konsorcjum firm Drogopol – ZW Sp. z o. o. oraz Tor-Krak Sp. z o. o.  na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westeplatte (Plac Powstańców Śląskich) w Katowicach.  Wartość umowy w zakresie “torowym” inwestycji wynosi 5,83 mln zł.
 • 29.06.2014r. Po 6 latach wznowiono kursowanie tramwajów po torowisku wzdłuż ul. Łagiewnickiej i Świętochłowickiej. Na nową trasę skierowano dwie linie tramwajowe: 5 relacji Zabrze Zaborze  - Chorzów Ratusz oraz 7 relacji Zabrze Biskupice – Katowice Zawodzie.


 • 20.05.2014 r. Pod hasłem „Pomacej bana z ALFA PRIM” niewidomi, słabowidzący i głuchoniewidomi goście macali bana, czyli zapoznawali się z nowym tramwajem „Tramwajów Śląskich” – Pesa  Twist Step. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z specyfiką wagonów, rozmieszczeniem drzwi, przycisków, schodów czy foteli . Spotkanie zorganizowane zostało przez firmy Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM i Tramwaje Śląskie S.A. (więcej).

 • 14.05.2014 r. W nowych wagonach razem z pasażerami jeździ Pani Joanna Bartel, która zgodziła się  udzielić swojego głosu dla systemu informacji pasażerskiej.
 • (naciśnięcie miniaturki zdjęcia spowoduje odtworzenie przykładowych komunikatów).

 • 14.05.2014 r. Nowe wagony PESA TWIST STEP wyjechały na linię nr 35 relacji Zawodzie Zajezdnia – Katowice Plac Wolności.

 • 13.05.2014 r. Wtorek 13.05.2014 r. był dla Tramwajów Śląskich dniem historycznym. – Takich dni w najnowszej historii naszej firmy było niewiele – mówił prezes Zarządu Tramwajów Śląskich S.A. Tadeusz Freisler: –Po raz pierwszy od 2001 roku wprowadzamy do ruchu liniowego zupełnie nowe tramwaje. Poprzednio były to Citadisy 116 Nd, czyli popularne Karliki, dziś jest to Pesa Twist, w wersji dla Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej. W momencie kulminacyjnym z wnętrza hali głównej najpierw dochodziło tylko światło reflektorów, które przebijało się przez sztuczną mgłę. Po chwili główny bohater wtorkowej uroczystości stał już w pełnej krasie przed halą, gdzie głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Tramwajów Śląskich S.A. Prezydent Katowic Piotr Uszok: – Dziś zmienia się komunikacja tramwajowa. Chcemy, żeby tramwaje jeździły szybko, ale do tego potrzebna jest współczesna technika. (więcej)

 • Strony: 1 2 3 4 5 6

 
 
Polityka cookies