Raporty z realizacji

Zapraszamy do zapoznania się ze stopniem zaawansowania Projektów realizowanych przez Tramwaje Śląskie S.A. współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Legenda:

Ogłoszenie postępowania przetargowego

Rozpoczęcie robót budowlanych

Zawarto umowę z wykonawcą
Tabor tramwajowy
Zadanie zakończone

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, POIS.07.03.00-00-012/11

Numer zadania Nazwa zadania Etap
1 Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim.
3 Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej.
4 Modernizacja końcowego odcinka linii tramwajowej w Katowicach Brynowie (wraz z dobudową drugiego toru).
5a Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu.
6 Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki.
8 Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina.
11a Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego “Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej.
12 Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie.
13 Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej.
14 Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie
15 Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu.
16 Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku.
20 Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem (dobudowa drugiego toru na połączeniu z Sosnowcem).
26 Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego – odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego.
27 Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu z ul. Jana Sobieskiego.
27a Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od połączenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudową drugiego toru) . Przebudowa sieci trakcyjnej.
28 Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyżowanie z Parkową i Mościckiego.
29 Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Pętli Zagórze.
37 Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach.
38 Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej.
44 Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek.
49 Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały.
50 Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami.
51 Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu.
53 Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); ul. Katowickiej (10 m).
55 Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej.
62 Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie.
64 Zakup 30 szt. nowego środka transportowego.
66a Modernizacja 45 szt. taboru typu 105N.
66b Modernizacja 30 szt. taboru typu 105N.

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II, POIS.07.03.00-00-038/13

Numer zadania Nazwa zadania Etap
9 Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej  w Katowicach.
10 Modernizacja sieci trakcyjnej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Chorzowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałeczki do granicy miasta Świętochłowice.
11 Modernizacja układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie – przebudowa głowicy rozjazdowej na wjeździe do Zakładu.
17 Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piaśnik do Bytomia Łagiewniki.
18 Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki.
30 Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami.
31 Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu  ul. Piłsudskiego i ul. 3 Maja w Sosnowcu.
32 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka.
33 Przebudowa węzła rozjazdowego w Sosnowcu na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i 3 Maja.
34 Przebudowa nawierzchni torowo – drogowej w ul. 3 Maja w Sosnowcu.
39 Przebudowa torowiska tramwajowego w Katowicach Szopienicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Brynicy do skrzyżowania z ul. Ratuszową.
40 Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Pętli Zawodzie.
48 Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej.
52 Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra, Plac Krakowski Wiktora Brysza i Wolności.
60 Przebudowa pętli tramwajowej Rynek – Wolności w Chorzowie.
68 Zakup 12 wagonów tramwajowych z udziałem niskiej podłogi nie mniejszym niż 20%.
69 Myjnia tramwajowa.
70 Modernizacja układów sterowania ruchem tramwajowym.
 
 
Polityka cookies