O projekcie

Projekt pn. “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Podstawowe informacje o Projekcie

Tramwaje Śląskie S.A.  realizują Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Projekt został umieszczony na Liście Projektów Indywidualnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (pod numerem POIiŚ 7.3-14) i jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-012/11-00.

Beneficjent Projektu – Tramwaje Śląskie S.A.

Partner – Miasto Tychy

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych – Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

Budżet Projektu

Całkowity przewidywany koszt realizacji Projektu wynosi 679,26 mln zł brutto, z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 541,79 mln zł. Przy obecnym poziomie dofinansowania w wysokości 80% wydatków kwalifikowalnych wnioskowana wysokość dofinansowania wynosi 433,44 mln zł.


Projekt pn. “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Podstawowe informacje o Projekcie

Tramwaje Śląskie S.A.  realizują Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”. Projekt został umieszczony na Liście Projektów Indywidualnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (pod numerem POIiŚ 7.3-47) i jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-038/13-00.

Beneficjent Projektu – Tramwaje Śląskie S.A.

Całkowity przewidywany koszt realizacji Projektu wynosi 172,20 mln zł brutto, z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 140,00 mln zł. Przy obecnym poziomie dofinansowania w wysokości 80% wydatków kwalifikowalnych wnioskowana wysokość dofinansowania wynosi 112,00 mln zł.

 
 
Polityka cookies