Jednostka Realizująca Projekt


W strukturze Tramwajów Śląskich SA powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP), której celem  jest prawidłowe wdrożenie przygotowywanego Projektu, a w szczególności za:

  • przygotowanie projektów umów i innych dokumentów formalno – prawnych,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej,
  • przeprowadzenie przetargów związanych z realizacją Projektu i udział w komisjach przetargowych,
  • nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego,
  • prowadzenie monitoringu i raportowania technicznego i finansowego,
  • przygotowanie zbiorczej sprawozdawczości wymaganej procedurami,
  • przygotowanie wniosków o przekazanie środków z FS,
  • współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji Projektu.

Struktura zarządzania Projektem


Schemat organizacyjny JRP
 
 
Polityka cookies