Zadanie 11a

Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego “Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej.”.

Wykonawca: ZUE S.A.

Wartość zadania: 11.862.970,82 zł.

Termin realizacji: 30.06.2015 r.

Zakres prac: przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej od skrzyżowania z ul. Gałeczki do przystanku Załęże Wiśniowa wraz z peronami przystankowymi.

Raporty z realizacji

Raport nr 7 z dnia 31.05.2015

W dniu 31.05.2015 r. dokonano odbioru technicznego wraz z dopuszczeniem do ruchu torowiska tramwajowego na całym odcinku.

Raport nr 7 z dnia 12.01.2015r.

Wznowiono ruch na torze północnym na odcinku I. Trwa montaż toru południowego. Na odcinku II trwają prace przy torze północnym oraz dalsze posadowianie słupów trakcyjnych.

Raport nr 6 z dnia 10.11.2014r.

Trwa montaż toru północnego na pierwszym odcinku oraz posadawianie słupów trakcyjnych w miejscu zdemontowanego toru na drugim odcinku.

Raport nr 5 z dnia 05.09.2014r.

Przewieszono na nowe słupy sieć trakcyjną oraz usunięto stare słupy, trwają prace ziemne oraz wykonywanie podbudowy w rejonie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II.

Raport nr 4 z dnia 25.08.2014r.

Zostało wycięte większość drzew kolidujących z nowym przebiegiem torowiska, wykonawca przystąpił do prac ziemnych oraz posadawiania słupów trakcyjnych. Sukcesywnie sieć trakcyjna jest przewieszana na nowe słupy, trwa przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną w rejonie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II.

Raport nr 3 z dnia 11.04.2014r.

Trwają prace rozbiórkowe.

Raport nr 2 z dnia 07.04.2014r.

Wykonawca uzyskał zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, w dniach 5-6.04.2014r. zostały zabudowane rozjazdy technologiczne, ruch tramwajowy odbywa się wahadłowo po torze południowym.

Raport nr 1 z dnia 28.02.2014r.

Przekazaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta Katowice teren budowy wykonawcy.

 
 
Polityka cookies