Zadanie nr 1

„Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim”.

Wykonawca: Skanska S.A. oraz Skanska a.s.

Wartość zadania: 10.899.392,62 zł.

Termin realizacji: 01.01.2015r.

Zakres prac: przebudowa torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, peronów przystankowych na odcinku wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach od Pętli Zachodniej do Wesołego Miasteczka.


Raporty z realizacji


Raport nr 21 z dnia 25.08.2014r.

Tor południowy został wykonany oraz dopuszczony do ruchu. Tramwaje na całym odcinku od Stadionu Śląskiego do Wesołego Miasteczka kursują po nowym torowisku. Trwają prace wykończeniowe, budowa peronów przystankowych “Śląski Ogród Zoologiczny”.

Raport nr 20 z dnia 22.07.2014r.

Wykonawca zakończył prace ziemne oraz przystąpił do montażu toru południowego.


Raport nr 19 z dnia 14.04.2014r.

Trwa montaż toru oraz termitowe spawanie szyn.

Raport nr 19 z dnia 12.03.2014r.

Wykonawca zakończył prace rozbiórkowe (z pominięciem dojazdów do posesji) oraz przystąpił do prac ziemnych.

Raport nr 18 z dnia 04.03.2014r.

Rozpoczął się kolejny etap przebudowy torowiska, trwa demontaż toru południowego na odcinku Śląski Ogród Zoologiczny – Wesołe Miasteczko. Przesunięto przystanki przy ZOO w kierunku Chorzowa, na przebudowywanym fragmencie tramwaje kursują wahadłowo po jednym torze.

Raport nr 17 z dnia 24.01.2014r.

Do użytku oddano nowe perony przystanku WPKiW Wejście Główne. Peron w kierunku Chorzowa jest w dotychczasowej lokalizacji, natomiast w kierunku Katowic został przesunięty.

Raport nr 16 z dnia 31.12.2013r.

Do użytku został oddany drugi tor na odcinku Wejście Główne – Ogród Zoologiczny. Obecnie trwają prace związane z budową peronów, rozbiórki 3 toru oraz prace wykończeniowe.

Raport nr 15 z dnia 25.10.2013r.

Trwają prace wykończeniowe na torze północnym, od 28.10.2013r. ruch tramwajowy zostanie skierowany na nowy tor.

Raport nr 14 z dnia 01.10.2013r.

Wykonawca układa tor południowy od wjazdu na pętlę do połączenia z nowym torem wzdłuż Parku Śląskiego, równocześnie trwa uzbrajanie słupów trakcyjnych w wysięgniki oraz prace ziemne na drugim torze.

Raport nr 13 z dnia 16.08.2013r.

Trwają prace przy montażu torowiska wzdłuż Parku Śląskiego.

Raport nr 12 z dnia 31.07.2013r.

Tramwaje kursują już po dwóch torach na odcinku Stadion Śląski – Wejście Główne, możliwe jest również zawracanie na pętlach torowych. Obecnie trwa montaż torowiska na kolejnym odcinku w kierunku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Raport nr 11 z dnia 19.06.2013r.

Wykonawca przystąpił do zgrzewania szyn, jednocześnie trwają prace przy wykonywaniu podbudowy na dalszym odcinku.

Raport nr 10 z dnia 11.06.2013r.

Trwają prace przy układaniu torowiska na odcinku pomiędzy pętlami oraz przy wykonywaniu podbudowy na odcinku pomiędzy przystankami: WPKiW Wejście Główne – Śląski Ogród Zoologiczny.

Raport nr 9 z dnia 24.05.2013r.

Trwa montaż torowiska na pierwszym odcinku. Jednocześnie Wykonawca przystąpił do robót ziemnych na drugim odcinku do “WPKiW Wejście Główne” do “Ogrodu Zoologicznego”, ze względu na korytowanie pod “trzeci tor” prace nie powodują utrudnień w ruchu tramwajowym. Oczywiście po zakończeniu prac nadal będą dwa tory, 3 tor jest budowany ze względu na konieczność przesunięcie torowiska od jezdni, a obecny tor południowy zostanie zlikwidowany.

Raport nr 8 z dnia 20.05.2013r.

Wykonawca rozpoczął montaż torowiska.

Raport nr 7 z dnia 10.05.2013r.

Wykonawca ułożył podbudowę na pierwszym odcinku oraz przygotowuje się do układania nawierzchni torowej.

Raport nr 6 z dnia 18.04.2013r.

Wykonawca przystąpił do budowy odwodnienia torowiska, stabilizacji gruntu oraz rozpoczął gromadzenie materiału torowego.

Raport nr 5 z dnia 08.04.2013r.

Wykonawca zakończył prace rozbiórkowe, obecnie trwa przygotowywanie koryta pod nowe torowisko.
Raport nr 4 z dnia 22.03.2013r.
Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy, w pierwszym etapem przebudowane zostanie torowiska pomiędzy pętlami na Stadionie Śląskim, w tym czasie ruch tramwajowy odbywać się będzie wahadłowo trzecim torem (przez pętle).

Raport nr 3 z dnia 16.01.2013r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim” (zadanie nr 1), „Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina” (zadanie nr 8), „Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm:
1. Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
2. Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praga 4
Chodov, Republika Czeska
Cena oferty netto: 17.239.443,98 zł
Cena oferty brutto: 21.216.816,10 zł
Gwarancja: 120 miesięcy
Liczba otrzymanych punktów: 100.
Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Raport nr 2 z dnia 04.12.2012r.

W dniu 04.12.2012r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu: UE/JRP/423/12.

Wpłynęło 7 ofert następujących firm:

 1. Konsorcjum firm: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.,
  ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków oraz SPAW-TOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Stacyjna 32, 30-851 Kraków,
 2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o.,
  ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków,
 3. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie,
 4. KROMISS-BIS  Sp. z o.o., ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa,
 5. Konsorcjum firm: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s., Libalova 1/2348, 149 00 Praga 4, Chodov, Republika Czeska,
 6. Konsorcjum firm: NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot oraz Construcctiones y Promociones Balzola Sociadad Anonima, Av. Sabino Arana, 20 3 48013 Bilbao Vizcaya, Hiszpania,
 7. ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków.

Obecnie trwają prace komisji przetargowej.


Raport nr 1 z dnia 26.10.2012r.

W dniu 26.10.2012r. Tramwaje  Śląskie S.A. ogłosiły przetarg pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim” (zadanie nr 1), „Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina” (zadanie nr 8), „Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2012r. o godzinie 09:45. (więcej)

 
 
Polityka cookies