Zadanie nr 11

„Modernizacja układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie – przebudowa głowicy rozjazdowej na wjeździe do Zakładu”.

Wykonawca: konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o. o. oraz Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima

Wartość zadania: 2,96 mln zł

Zakres prac: przebudowa torowiska na terenie ZUR Chorzów.

Raporty z realizacji

Raport nr 3 z 03.07.2015 r.

Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o. o. oraz Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie – przebudowa głowicy rozjazdowej na wjeździe do Zakładu. Łączna wartość umowy wynosi 2,96 mln zł.

Raport nr 2 z 10.06.2015 r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „„Modernizacja układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie – przebudowa głowicy rozjazdowej na wjeździe do Zakładu” (zadanie nr 11) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm: Balzola Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa Construcciones y Promociones Balzola Sociadad Anonima,  Avenida Sabino Arana 20 3 48013 Bilbao Vizcaya, Hiszpania  Cena oferty netto: 2.959.016,33 zł Cena oferty brutto: 3.639.590,09 zł Gwarancja: 120 miesięcy. Liczba otrzymanych punktów: 100.  Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Raport nr 1

W dniu 09.04.2015 r. Tramwaje Śląskie ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych dla zadania pn. Modernizacja układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie – przebudowa głowicy rozjazdowej na wjeździe do Zakładu” (zadanie nr 11) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 20.05.2015 r. Więcej informacji w zakładce “Zamówienia“.

 
 
Polityka cookies