Zadanie nr 14

„Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie”.

Wykonawca: NDI Spółka Akcyjna oraz Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima

Wartość zadania: 2.227.916,21 zł.

Termin realizacji:  08.11.2014r.

Zakres prac: przebudowa torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej w Chorzowie od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granicy z Świętochłowicami.

Raporty z realizacji

Raport nr 10 z dnia 03.03.2014r.

Wykonawca zakończył prace torowe na całym odcinku, od dnia 24.02.2014r. tramwaje kursują po dwóch zmodernizowanych torach.

Raport nr 9 z dnia 10.01.2014r.

Ułożony prefabrykowane płyty torowe, trwa montaż szyn.

Raport nr 8 z dnia 04.10.2013r.

Tramwaje kursują po wyremontowanym torze, Wykonawca prowadzi prace rozbiórkowe na drugim torze.

Raport nr 7 z dnia 30.08.2013r.

Trwają prace związane z zabudową szyn w płytach prefabrykowanych.

Raport nr 6 z dnia 11.07.2013r.

Wykonawca zakończył układanie prefabrykowanych płyt torowych na pierwszym torze.

Raport nr 5 z dnia 01.07.2013r.

Wykonawca wykonał warstwy podbudowy, w najbliższym czasie rozpocznie montaż prefabrykowanych płyt torowych.

Raport nr 4 z dnia 10.05.2013r.

Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu w ramach której tramwaje linii nr 7 na odcinku Świętochłowice Gazownia – Chorzów Batory Dworzec kursuje wahadłowo torem południowym.

Raport nr 3 z dnia 07.02.2013r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12), „Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie” (zadanie nr 14), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm:
1. NDI S.A.
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot
2. Construcctiones y Promociones Balzola Sociadad Anonima,
Av. Sabino Arana,
20 3 48013 Bilbao
Vizcaya, Hiszpania
Cena oferty netto: 23.564.102,06 zł
Cena oferty brutto: 28.983.845,53 zł
Gwarancja: 120 miesięcy

Raport nr 2 z dnia 20.12.2012r.

W dniu 20.11.2012r. o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu: UE/JRP/655/12.

Wpłynęło 7 ofert następujących firm:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNYCH ROBÓT KOLEJOWYCH “TOR-KRAK” Sp. z o.o., ul. Isep 2E, 31-588 Kraków.

2. Konsorcjum firm: NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot oraz Construcctiones y Promociones Balzola Sociadad Anonima, Av. Sabino Arana, 20 3 48013 Bilbao Vizcaya, Hiszpania.

3. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie.

4. Konsorcjum firm: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków oraz Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kojejowej w Krakowie Sp. z o.o., ul. Prokocimska 4, 30-556  Kraków.

5. Konsorcjum firm: KROMISS-BIS Sp. z o.o.,  Ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa oraz Drog-Bud Sp. z o.o., Ul. Prosta 88/90, Lubojenka 42-209 Częstochowa.

6. Konsorcjum firm: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s., Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska.

7. ZUE S.A., ul.Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków.

Raport nr 1 z dnia 10.11.2012r.

W dniu 10.11.2012r. Tramwaje  Śląskie S.A. ogłosiły przetarg pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12), „Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie” (zadanie nr 14), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2012r. o godzinie 10:15. (więcej)

 
 
Polityka cookies