Zadanie nr 16

Raport nr 10 z dnia 16.12.2012r.

Komisja przystąpiła do odbioru technicznego torowiska na odcinku od Rynku do ul. Stawowej, w wyniku czego dopuszczono do eksploatacji ww fragment torowiska. W ramach odbioru wykonano jazdy próbne taborem typu: Pt-8, 2x 105Na oraz 116Nd.  Od dnia 17.12.2012r. KZK GOP skierował na ul. 3-go Maja linie tramwajowe nr 15 (Sosnowiec Zagórze – Katowice Plac Wolności) oraz 20 (Chorzów Ratusz – Katowice Szopienice).

Raport nr 9 z dnia 04.12.2012r.

Wykonawca do dnia 05.12.2012r. zakończy prace na odcinku od Rynku do ul. Stawowej związane z betonowaniem. Jednocześnie trwają prace wykonywane na zlecenie UM Katowice związane z połączeniem torowiska w ul. 3-go Maja z przebudowanym torowiskiem na Rynku.

Raport nr 8 z dnia 27.11.2012r.

Trwa betonowanie oraz rozpoczęto brukowanie przestrzeni międzytorowej na odcinku od Rynku do ul. Wawelskiej. Na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Stawowej rozpoczęto montaż torowiska wraz z zbrojeniem przestrzeni między szynowej.

Raport nr 7 z dnia 20.11.2012r.

Wykonawca rozpoczął wylewanie płyty betonowej na odcinku od katowickiego Rynku do ul. Wawelskiej. Na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Stawowej trwa wykonywanie podbudowy.

Raport nr 6 z dnia 13.11.2012r.

Wykonawca rozpoczął montaż torowiska, na pierwszym odcinku zamontowano szyny na specjalnych bramkach oraz rozpoczęto zbrojenie przestrzeni między szynowej.

Raport nr 5 z dnia 06.11.2012r.

Na odcinku od Rynku do ul. Stawowej Wykonawca rozpoczął układanie warstw podbudowy na której będzie montowane torowisko.

Raport nr 4 z dnia 18.10.2012r.

Na odcinku od Rynku do ul. Stawowej trwają prace ziemne. Następnie po wykorytowaniu Wykonawca przystąpi do zabezpieczenia kolizji z infrastrukturą obcą. Równolegle na zlecenie Katowickich Wodociągów S.A.  trwa przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w ciągu ul. 3-go Maja.

Raport nr 3 z dnia 09.10.2012r.

Wykonawca rozpoczął prace, w pierwszej kolejności rozbierane jest torowisko od Rynku do skrzyżowania z ul. Stawową.

Raport nr 2 z dnia 08.10.2012r.

Komisyjnie odebrano wykonawcy tymczasową organizację ruchu.

Raport nr 1 z dnia 21.09.2012r.

Komisyjnie przekazaliśmy Wykonawcy robót “teren budowy”. W pierwszej kolejności Wykonawca musi przygotować projekt tymczasowej organizacji ruchu, po jego zatwierdzeniu i wdrożeniu będzie mógł przystąpić do prac budowlanych.

Strony: 1 2

 
 
Polityka cookies