Zadanie nr 17

„Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piaśnik do Bytomia Łagiewniki”.

Wykonawca: Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska

Wartość zadania: 12,59 mln zł.

Termin realizacji: 09.2014 – 08.2015

Zakres prac: przebudowa torowiska,sieci trakcyjnej oraz peronów wzdłuż ul. Bytomskiej w Świętochłowicach na odcinku od granicy z Bytomiem do skrzyżowania z ul. Chorzowską.

Raporty z realizacji

Raport nr 4

Od dnia 05.06.2015 r. rozpoczęły się prace związane z przebudową torowiska na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z Bytomską i 3 Maja. Prace potrwają do połowy lipca.

Raport nr 3

W dniach 21-22.03.2015 r. nastąpiło przełożenie rozjazdów technologicznych. Ruch odbywa się po przebudowanym torze  zachodnim na odcinku od Łagiewnik Targowiska do przystanku Chropaczów Osiedle Na Wzgórzu oraz od tego przystanku do skrzyżowania ul. Bytomskiej i Chorzowskiej.

Raport nr 2

W dniu 22.09.2014 r.  Tramwaje Śląskie S.A. przekazały wykonawcy plac budowy.

Raport nr 1

Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.: “Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piaśnik do Bytomia Łagiewniki” i “Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki”. Łączna wartość umowy wynosi 14,86 mln zł.

 
 
Polityka cookies