Zadanie nr 18

„Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki”

Wykonawca: Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska

Wartość zadania: 2,27 mln zł.

Termin realizacji: 09.2014 – 08.2015

Zakres prac: przebudowa torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu.

Raporty z realizacji

Raport nr 3

W dniu 11.04.2015 r. rozpocznie się II etap prac – przebudowa torowiska na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Jagiellońskiej  wraz z wymianą rozjazdu. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładów jazdy dostępne są na stronie KZK GOP.

Raport nr 2

W dniu 22.09.2014 r. Tramwaje Śląskie S.A. przekazały wykonawcy plac budowy.

Raport nr 1

Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.: “Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piaśnik do Bytomia Łagiewniki” i “Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki”. Łączna wartość umowy wynosi 14,86 mln zł.

 
 
Polityka cookies