Zadanie nr 28

„Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyżowanie z ul. Parkową i ul. Mościckiego”.

Wykonawca: ZUE S.A.

Wartość zadania: 574.473,17 zł.

Termin realizacji: 30.04.2015 r.

Zakres prac: przebudowa przejazdów przez ul. Parkową i ul. Mościckiego w Sosnowcu.


Raporty z realizacji


Raport nr 6 z dnia 30.03.2015 r.

W dniu dzisiejszym został  dokonany odbiór końcowy.

Raport nr 5 z dnia 10.11.2014r.

Wykonawca wykonał przejazdy na torze południowym, ze względu na konieczność zabezpieczenia stropu przejścia podziemnego prace zostały wstrzymane.

Raport nr 4 z dnia 22.09.2014r.

Trwa układanie prefabrykowanych płyt na torze południowym.

Raport nr 3 z dnia 08.01.2013r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”, „Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyżowanie z ul. Parkową i ul. Mościckiego (zadanie nr 28)”, „Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do Pętli Zagórze (zadanie nr 29)” w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia została wybrana firma:
ZUE S.A.
Ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Cena oferty netto: 26.293.505,13 zł
Cena oferty brutto: 32.341.011,31 zł
Gwarancja: 96 miesięcy
Liczba otrzymanych punktów: 96.
Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Raport nr 2 z dnia 03.12.2012r.

W dniu 30.11.2012r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu: UE/JRP/598/12.

Wpłynęło 10 ofert następujących firm:

 1. TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,
 2. EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce,
 3. Konsorcium firm: P.U.H RAJBUD Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 3, 83-110 Tczew oraz UNITOR-B Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 51, 43-100 Tychy,
 4. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o.,
  ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków,
 5. Konsorcjum firm: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s., Libalova 1/2348, 149 00 Praga 4, Chodov, Republika Czeska,
 6. Konsorcjum firm: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.,
  ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków oraz SPAW-TOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Stacyjna 32, 30-851 Kraków,
 7. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie,
 8. KROMISS-BIS  Sp. z o.o., ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa,
 9. Konsorcjum firm: NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot oraz Construcctiones y Promociones Balzola Sociadad Anonima, Av. Sabino Arana, 20 3 48013 Bilbao Vizcaya, Hiszpania,
 10. ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków.

Obecnie trwają prace komisji przetargowej.


Raport nr 1 z dnia 13.10.2012r.

W dniu 13.10.2012r. Tramwaje  Śląskie S.A. ogłosiły przetarg pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”, „Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyżowanie z ul. Parkową i ul. Mościckiego (zadanie nr 28)”, „Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do Pętli Zagórze (zadanie nr 29)”, w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2012r. o godzinie 09:45. (więcej)

 
 
Polityka cookies